Pressemeddelelse
11. marts 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trivslen i Senior er stadig over middel

 
 
 
 

Selvom corona har sat aftryk på hverdagen på arbejdspladser i Senior, har det ikke påvirket medarbejdernes trivsel i væsentlig grad. Kommunens trivselsmåling viser, at den samlede trivsel kun har taget et lille dyk siden sidste måling.

 
 
 
 
 
 
 
 

Senior kan se tilbage på et travlt år med corona, som har givet medarbejderne en ny og mere besværlig hverdag, hvor værnemidler, test og frygt for smitte er blevet hverdag - og med turbulens, da både ældreområdet generelt og enkelte arbejdspladser i Vejle har været genstand for debat i medierne.

 

Derfor var medarbejdere, ledere og politikere også ekstra spændte på resultaterne af den trivselsmåling, Vejle Kommunes HovedMED-udvalg gennemførte i januar, og som alle medarbejdere inviteres til at deltage i hvert tredje år.

 

De ligger nu klar, og Kenneth Fredslund Petersen, der er formand for Seniorudvalget og bl.a. har det politiske ansvar for hjemmeplejen og plejecentrene, er overordnet set glad for resultatet af målingen i Senior.

 

- Vi har været spændte på at se, hvilken betydning corona og den turbulens, der har været på nogle arbejdspladser, har betydet for trivslen. Heldigvis har disse vilkår ikke påvirket trivslen i væsentlig grad, selvom der selvfølgelig er områder, som sagtens kan forbedres, og det arbejder vi allerede på, siger Kenneth Fredslund Petersen.

 

Området har for eksempel fået en samlet score på 5,65 mod 5,81 for tre år siden, og området ligger fortsat i det grønne felt. Til sammenligning er Vejle Kommunes samlede score på 5,82 på en skala, som måler fra 1 til 7.

 

Arbejdsglæde trods corona
- Det er for eksempel glædeligt at bemærke, at over 90 procent af de Senior-ansatte fortsat har svaret 5 eller derover til arbejdsglæde, ligesom der også er en flot samlet score på samarbejde - vel at og mærke i en tid, hvor Senior i den grad har været udfordret af corona. Så stor tak til de ansatte for at bevare arbejdsglæden og for at gøre en forskel for borgerne i en svær tid, tilføjer velfærdsdirektør Anne Mette Lund, der samtidig glæder sig over de ansattes engagement, idet hele 91 procent af de Senior-ansatte har taget sig tid til at deltage i trivselsmålingen, selvom de har været under et stort arbejdspres.

 

- Men der vil selvfølgelig altid være arbejdspladser, der har udfordringer. Det er der også denne gang. Der er arbejdspladser, hvor ledelsen allerede er i gang med at løse problemerne. Andre steder skal der laves indsatser og sættes forløb i gang, siger velfærdsdirektøren.

 

Hun bemærker desuden, at der ikke umiddelbart bliver tegnet et entydigt billede af forholdene på de arbejdspladser i Senior, hvor der har været udfordringer, og medarbejdere har forladt området. Nogle medarbejdere virker tilfredse, andre det modsatte. Trivslen i Hjemmeplejedistriktet VD 2 er lidt lavere nu end for tre år siden, men ligger fortsat et godt stykke over 5 procent i samlet trivsel, mens Plejecenter Højager med 5,86 procent ligger over gennemsnittet i Senior.

 

- Derfor skal vi have kigget nærmere på de enkelte resultater, og det er vi allerede i fuld gang med, siger Anne Mette Lund.

 

Analyser har fokus på trivsel
Alle arbejdspladser skal diskutere og følge op på målingen, uanset resultatet. Derudover vil Seniors resultater blive brugt i de to analyser, som henholdsvis Økonomiudvalget og Seniorudvalget har sat i gang, og som blandt andet skal kigge nærmere på kulturen, organiseringen og medarbejder- og brugertilfredsheden på området.

 

Begge analyser - som er sat i gang på baggrund af den turbulens, der har været på særligt to arbejdspladser, og de udfordringer der generelt er på ældreområdet - skal give konkrete anbefalinger til, hvordan kommunen kan sikre en høj kvalitet på ældreområdet og arbejdspladser med gode arbejdsmiljøer.

 

Det er konsulentfirmaet BDO, der laver begge analyser, og BDO er allerede godt i gang med arbejdet, så de kan fremlægge resultaterne for de politiske udvalg allerede i maj.

 

Læs mere om Vejle Kommunes trivselsmåling

Læs mere om de to senioranalyser i Senior

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Kenneth Fredslund Petersen, formand for Seniorudvalget, tlf. 28 72 62 39.

Anne Mette Lund, velfærdsdirektør, tlf. 76 81 60 00.