Pressemeddelelse
4. marts 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flot trivselsmåling i en coronatid

 
 
 
 

Det kan godt være, at corona i høj grad præger dagligdagen i Vejle Kommune og har gjort det et helt år. Men det har generelt ikke påvirket medarbejdernes trivsel i negativ retning. Det viser kommunens nye trivselsmåling.

 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle Kommunes HovedMED udvalg har i januar gennemført den store trivselsmåling, som kommunen sender ud til alle ansatte hvert tredje år. Nu ligger resultatet klar, og det er yderst positivt.

Rikke Vagn-Hansen, næstformand i HovedMED udvalget, er glad for resultatet af trivselsmålingen.
- Overordnet set er det en flot trivselsmåling, og det er dejligt, at så mange medarbejdere har deltaget i trivselsmålingen. Det er vigtigt, at arbejdspladserne nu diskuterer og følger op på målingen, uanset resultatet.

- Trivselsmålingen er et rigtig godt redskab til at identificere de personalpolitiske indsatsområder, som den enkelte arbejdsplads skal arbejde med i det kommende år. Og vi har også en stærk opfølgningsplan, som sikrer, at vi kan hjælpe de arbejdspladser, der har problemer, understreger Rikke Vagn-Hansen.

 

Kommunaldirektør Niels Ågesen glæder sig også over resultatet.
- Vi har været meget spændte på at se, hvad coronaen har betydet for trivslen på vores arbejdspladser. En trivselsmåling er jo i høj grad et øjebliksbillede, og det er heldigvis et meget positivt resultat, vi har fået præsenteret, siger Niels Ågesen.

 

- Når vi ser på hele kommunen, så ligger vi over eller på samme niveau som for tre år siden på næsten alle spørgsmål. Det er dejligt, at vi har så mange ansatte, der er glade for og stolte over deres arbejde trods alle de udfordringer, ekstra opgaver og nye måder at arbejde på, som corona har betyder for rigtig mange af os.

- Men der vil selvfølgelig altid være arbejdspladser, der har udfordringer. Det er der også denne gang. Der er arbejdspladser, hvor ledelsen allerede er i gang med at løse problemerne. Andre steder skal der laves indsatser og sættes forløb i gang.

- Vi har også et særligt fokus på både de interne og de eksterne former for trusler, vold, mobning og uønsket seksuel opmærksomhed, som altid er uacceptabelt uanset omfanget, understreger kommunaldirektør.

Meget høj svarprocent
Trivselsmålingen er gennemført i januar, og rigtig mange har svaret på den, nemlig hele 93,5 %. Det svarer til 8256 ansatte, og det er 5,2 % flere svar end for tre år siden. Og den samlede score er 5,82 mod 5,80 i sidste måling.


Det er som sædvanlig Sundhed og Dagtilbud, der topper listen.
Senior er et område, der af mange årsager har været igennem en meget turbulent periode. Trods det ligger de fortsat i det grønne felt med en samlet score på 5,65 mod 5,81 sidste gang. Trivselsmålingen vil nu indgå i de to analyser, som konsulentfirmaet BDO er i gang med på Senior-området.

 

Samarbejde scorer højt
Personalechef Thrine Nørgaard er også meget glad for resultatet af målingen.
- I disse tider med corona, hvor intet er normalt, er det vigtigere end nogensinde med et godt arbejdsmiljø, hvor vi har en åben og ærlig dialog og behandler hinanden med respekt og tillid.

- Jeg er især glad for, at målingen viser, at vi fortsat har et super stærkt kollegialt samarbejde på vores arbejdspladser. I en coronatid er det mere nødvendigt end nogensinde. Det er meget flot med en score på uændret 6,42 ud af 7 mulige på udsagnet om, at "mine kolleger vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det". Samlet set scorer samarbejde 6,14 (6,13 i 2018), mens den samlede score på arbejdsglæde er på 6,08 (6,07 i 2018).

Fordele og udfordringer i en tid med corona
De ansatte har også haft mulighed for at kommentere et arbejdsliv med corona, og det har rigtig mange benyttet sig af. Blandt fordelene nævnes bl.a. fleksiblitet, effektive møder, forståelse fra borgerne og overskud og tydelig kommunikation.

 

Blandt udfordringerne fremhæves, at restriktioner tager tid, manglende fællesskab, borgernes trivsel, travlhed, ensomhed og manglende vidensdeling. Der er også mange, der nævner frygten for at tage smitten med hjem eller frygten for at smitte vores ældre eller sårbare borgere.


½ mio. kr. til opfølgning
HovedMED har ½ mio. kr. til hjælp til de arbejdspladser, hvor der er brug for en ekstra indsats for at skabe en bedre trivsel, ligesom de får hjælp og rådgivning af HR.

 

Se trivselsmålingen her

 

Vedhæftede filer

Trivsel_2021_Vejle_Kommune overordnet.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Næstformand i HovedMED Rikke Vagn-Hansen tlf. 51 78 36 56


Kommunaldirektør Niels Ågesen tlf. 20 45 25 33
 

Personalechef Thrine Nørgaard tlf. 20 32 76 92