Pressemeddelelse
5. februar 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsulentfirmaet BDO skal lave analyser på seniorområdet

 
 
 
 

Vejle Kommunes Økonomiudvalg har valgt BDO til at lave to analyser på seniorområdet.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

To nye analyser skal komme med et samlet bud på, hvordan vi kan sikre god kvalitet for de ældre i Vejle Kommune.
 

Ligesom andre danske kommuner mærker Vejle Kommune også udfordringer på seniorområdet. Der glider flere opgaver fra sygehusene til kommunerne, der er større krav til dokumentation, og vi bliver ældre og ældre. Det er i sig selv positivt, at vi bliver flere ældre, men det lægger et pres på den kommunale kerneopgave både økonomisk men særligt ift. at få medarbejdere nok til at løse opgaverne.

 

Kulturen på området har også været oppe i debatten i flere kommuner og nationalt. Vejle Kommune har også i den seneste tid været igennem en turbulent periode med bl.a. negativ presseomtale.

Alt dette og i lyset af coronaens ekstra krav til den kommunale ældrepleje får vi nu BDO til at hjælpe os.

 

Analyserne skal komme med konkrete anbefalinger til, hvordan kommunen kan sikre en høj kvalitet og en struktur og kultur, der er båret af værdierne i kommunens Personalepolitik og Ledelsesgrundlag, og en arbejdsplads med et rigtig godt arbejdsmiljø.

Fokus på struktur, kultur, kompetencer og tilfredshed
Politikerne har besluttet, at der skal laves to analyser på seniorområdet.

 

Seniorudvalget besluttede 10. december at lave en analyse om tilfredshed blandt borgere og pårørende og af leder- og medarbejderkompetencer på senior-området.

 

Økonomiudvalget besluttede 29. december at lave en struktur-og kulturanalyse, hvori også indgår en undersøgelse af medarbejdertilfredsheden.

 

Det blev også aftalt at vælge det samme konsulentfirma til at lave begge analyser. Og efter en afdækning af konsulentmarkedet har Økonomiudvalget nu valgt at give opgaven til BDO.

 

I analyserne indgår både indsamling af en række data, spørgeskemaundersøgelser, interviews og sammenligning med andre kommuner, der ligner Vejle Kommune.
Medarbejderne inddrages også i analyserne via samarbejdsudvalget.

 

Nu får BDO arbejdsro til at lave alt analysearbejdet, og så aflever de en samlet rapport med anbefalinger til politikerne medio maj.

 

Prisen på de to analyser ligger på knap en mio. kr.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Borgmester Jens Ejner Christensen, tlf. 20 16 32 14
Kenneth Fredslund Petersen, formand for Seniorudvalget, tlf. 28 72 62 39
Kommunaldirektør Niels Ågesen, tlf. 20 45 25 33
Sarah Gaarde, direktør for Økonomi- og Arbejdsmarked, tlf. 20 37 90 12