Nordholmen rykker frem til start

 
 
 
 

Byrådet i Vejle Kommune har nikket ja til realiseringsplanen for den første af i alt seks holme i Ny Rosborg. Hermed er vejen banet for, at køberetterne til Nordholmen kan indfries og første etape af Vejles nye grønne og resiliente bydel kan sættes i gang.

 
 
 
 
Ny Rosborg - Oversigtsbillede - Nordholmen.jpg

Oversigtsbillede Nordholmen

 
 
 
 
Ny Rosborg - Situationsplan - Nordholmen.jpg

Situationsplan for Nordholmen.

 
NY Rosborg - Visualisering - Ådalstorvet.jpg

Visualisering for Ådalstorvet - se mere i de enkelte delområders projekter.

 
Nordholmen - identitet og fællestræk.jpg

Der er tænkt i bæredygtige materialer og farver på Nordholmen.

 

Fællesskaber, skovparkering og plads til leg, eksperimenter og mangfoldighed. Vejle Kommunes visioner for Ny Rosborg får for alvor luft under vingerne med de planer, Almenr, Industriens Pension og AAB Vejle sammen med den kommende daginstitution har lagt for den første holm i Vejles nye bydel.

Realiseringsplanen blev præsenteret for byrådet på det sidste møde inden sommerferien, og det er en plan, der møder begejstring.

 

Planen realiserer visionerne

- Det er nogle virkelig spændende oplæg, vores fire teams har leveret. Jeg synes, vores aktører er lykkedes med at indfange de tanker, vi i sin tid gjorde os i byrådet, da vi formulerede en vision for en ny resilient bydel i Vejle. Vi er rigtigt glade for, at vi er lykkedes med at omdanne ideer om bæredygtighed, fællesskaber og nærhed til naturen til en realiserbar plan, der kan inspirere både vores nuværende borgere og bydelens kommende beboere, siger borgmester Jens Ejner Christensen.

 

Verdensmål som konkret hverdag for de små

Nordholmen består af fire delområder. På de tre af områderne har Almenr, Industriens Pension og AAB Vejle fået lov at udtrykke deres fortolkning af byrådets vision, mens det sidste delområde er øremærket til den kommende daginstitution i Ny Rosborg, der går under arbejdstitlen Verdens Vidunderligste Daginstitution.

Hele fundamentet for daginstitutionen er FN's 17 Verdensmål, som børnene møder i helt konkret hverdag hver eneste dag.

På de øvrige tre delområder er fokus lagt på det gode liv i alle dets former - om det så er fællesskaber, nærhed til naturen, leg og bevægelse og gode naboskaber. Og også i materialevalget er planerne for holmen loyale over for de tanker, politikerne har gjort sig om bæredygtighed og i pagt med det blå-grønne landskab.

 

En anderledes proces

- Der er tænkt forskellige materialer ind, der bidrager til den bæredygtige vision, og det visuelle udtryk indpasser sig i omgivelserne og flugter rigtigt fint med den blå-grønne tankegang bag Ny Rosborg. Det lover godt i forhold til udviklingen af de næste holme, siger Jens Ejner Christensen.

 

Undervejs i processen har de fire aktører på Nordholmen holdt flere møder og deltaget i workshops med kommunen og rådgiver Lytt Architecture for at sikre, at helheden og identiteten i Nordholmens karakter opfylder kravene fra udbuddet.

 

Udbuddet på Nordholmen har fulgt en ganske anderledes proces end normalt. I første omgang har de ikke skullet bruge penge på at udvikle et færdigt byggeprojekt, inden de bød ind på et område. I stedet blev de udvalgt til at samarbejde med øvrige investorer, det almene boligselskab og daginstitutionen om en fælles realiseringsplan. Planen kommer nu til at danne grundlag for indfrielse af køberetterne og lokalplanen for Nordholmen.

 

 

Fakta - Ny Rosborg

  • Ny Rosborg opføres i grænselandet mellem Vejle Ådal og Vejle midtby og opføres på seks holme, der breder sig over et areal på ca. 80 hektar.
  • De seks holme skabes på naturens præmisser, som integreres både i og mellem de seks holme med rig plads til leg, bevægelse og regnvandshåndtering.
  • Holmene formes af overskudsjord, og hver holm får hver sin karakter. Udformningen er med til at håndtere bydelens og naboområdernes regnvand og giver merværdi til området samtidig med, at det er en del af klimasikringen.
  • Vejles bæredygtige bydel hviler på principper om bæredygtighed, fællesskaber, natur og eksperimenter og vil, når alle seks holme er bygget færdigt, give plads til ca. 5.000 borgere.
  • Læs mere om Ny Rosborg, den anderledes udbudsproces og arbejdet med Nordholmen.
  • Læs mere om de fire delområder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Jens Ejner Christensten, borgmester i Vejle Kommune, tlf. 20 16 32 14

Niels Ågesen, Kommunaldirektør i Vejle Kommune, ninag@vejle.dk, tlf. 20 45 25 33

Lisbet Wolters, stadsarkitekt Vejle Kommune, liwol@vejle.dk , mobil: 20229468