Pressemeddelelse
11. november 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambitiøst projekt skal redde Vejle Fjord

 
 
 
 

Vejle Kommune har besluttet, at der skal gøres noget ved den dårlige miljøtilstand i Vejle Fjord. Et nyt projekt, der kombinerer en række marine virkemidler, skal forsøge at genskabe den naturlige balance i Vejle Fjord. Hermed placerer Vejle Kommune sig i spidsen som de første i Danmark, der tager initiativ til en helhedsorienteret naturgenopretning af havmiljøet i de indre danske farvande.

 
 
 
 

Vejle Kommunes Projekt Sund Vejle Fjord har modtaget godt 15 mio. kr. fra Velux-Fonden, der sammen med kommunens egenfinansiering på ca. ni mio. kr. skal puste nyt liv i Vejle Fjord. Foto: Mads Fjeldsø Chrirstensen

 
 
 
 

Der er planlagt en række marine virkemidler for at få genskabt balancen i Vejle Fjord. Et af tiltagene er udlægning af muslingebanker. Et arbejde, der gennemføres i tæt samarbejde med Vejle Amatørfiskerforening. Foto: Mads Fjeldsø Christensen

 

Projekt Sund Vejle Fjord udgør et unikt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, offentlige instanser og private foreninger. Foto: Mads Fjeldsø Christensen

 

Med en donation fra Velux Fonden på lidt over 15 mio. kr. og en egenfinansiering fra Vejle Kommune på næsten ni mio. kr. er Projekt Sund Vejle Fjord nu en realitet. Projektet får dermed et samlet budget på 24 mio. kr., involverer en lang række lokale interessenter og sættes officielt i gang ved årsskiftet til 2020.

 

Ålegræs, stenrev, krabber og muslingebanker
Projekt Sund Vejle Fjord, der er det første af sin slags i Danmark, er en ny måde at adressere de store miljøproblemer - særligt i de danske fjorde. Ved at kombinere en række marine virkemidler søger projektet at genstarte nogle naturlige processer i vores havmiljø, der de seneste år er gået i stå i de indre danske farvande.

 

De næste fem år vil der blive udplantet store mængder ålegræs, udlagt stenrev, opfisket krabber og etableret en række nye muslingebanker i Vejle Fjord. Under betegnelsen "marin naturgenopretning" postes der således et tocifret millionbeløb i at fremskynde fjordens vej tilbage til en sund og stabil miljøtilstand.

 

Fjorden er særlig vigtig
Projektet er blevet til i et tæt samarbejde mellem Vejle Kommune og bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord. Begge parter har de seneste fire år arbejdet målrettet på at skabe det finansielle og faglige grundlag omkring projektet, der nu er blevet en realitet.


- Jeg synes det har været en konstruktiv proces frem imod den endelige bevilling af projektet. Vi har peget på fjorden som et særligt vigtigt indsatsområde. At vi nu har fået et realistisk beløb til at gøre noget ved fjordens store miljøproblemer, synes jeg vidner om, at den lokale stemme er blevet taget alvorligt, og at vi sammen kan nå rigtigt langt, siger medlem af bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord, Nis Kristian Hjort, som til daglig er formand for Vejle-Fredericia Landboforening.

 

Lokal forankring skal bære projektet
Også i Vejle Kommune er der tilfredshed med det gode samarbejde.


- At vi lykkes med at finde finansiering til Sund Vejle Fjord, tror jeg i høj grad skyldes den enorme lokale forankring, som projektet er bundet op på, siger Vejles borgmester, Jens Ejner Christensen (V) og uddyber:


- Det er ikke alene den særlige politiske forankring af projektet, der har banet vejen. Realiseringen af Projekt Sund Vejle Fjord kommer til at ske i tæt samarbejde med alle de lokale brugere og interessenter omkring fjorden, herunder bl.a. Vejle Amatørfiskere, bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord og Rødkilde Gymnasium.


Selve det overordnede ansvar for implementeringen af projektet ligger hos Vejle Kommune i tæt samarbejde med Syddansk Universitet, der skal sikre det videnskabelige ophæng i arbejdet, og som formelt er partner i projektet.


Unikt samarbejde mellem forvaltning og forskning
Det er projektets helhedsorienterede tilgang og det tætte samarbejde mellem en kommunal forvaltning og en uddannelsesinstitution, der ligger til grund for Velux Fondens og Vejle Kommunes bevillinger til projektet.


- Det er første gang, forskning og forvaltning samarbejder så tæt omkring den marine naturgenopretning i Danmark. Det giver os en helt unik lejlighed til at iværksætte en samlet indsats på tværs af alle interessenter omkring hele fjorden. Selvom det vil tage mange år at få Vejle Fjord tilbage i topform, kan vi nu anvende en række af de marine virkemidler, vi har til rådighed og forhåbentligt gøre noget rigtig godt for vandmiljøet, siger Mogens Flindt, forskningsleder og ekspert i vandmiljø ved Syddansk Universitet.

 

Fakta - Bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord

  • Bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord består af en række repræsentanter for erhvervslivet og relevante interessegrupper.
  • Gruppen har sammen med Vejle Kommune i 2016 udarbejdet en erhvervs- og udviklingsstrategi for Vejle Ådal og Fjord, der blev vedtaget af Vejle Byråd februar 2016, hvor fjordens sundhed er prioriteret højt.
  • En arbejdsgruppe under bestyrelsen har sammen med Vejle Kommune arbejdet på at føre projektet ud i livet.
  • Se mere: www.vejleådalogfjord.dk
  • Se kort film om projektet: https://dreambroker.com/channel/kwl58wgm/3f2lra99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Jens Ejner Christensen, Borgmester Vejle Kommune, tlf.: 20 16 32 14
Nis Kristian Hjort, medlem af bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord, tlf.: 20 22 66 29
Mogens Flindt, forskningsleder, Syddansk Universitet, tlf.: 20 77 99 73
Mads Fjeldsø Christensen, biolog og projektleder Teknik & Miljø, tlf.: 21 29 30 14