Nørremarken: Nyt grønt stiprojekt med ’grønne oplevelser’ opnår fondsstøtte

 
 
 
 

Vejle Kommune har fået 693.000 kr. fra Nordea-fonden til et nyt sti- og oplevelsesbånd, der skal forbinde centrale mødesteder på Nørremarken. Den nye sti, der skal skabe en blød forbindelse mellem dyrelegepladsen 'Toppen af Nørremarken' med Nørremarkscenteret og Nørremarkshallen får blandt andet en ny cykelbane. Projektet er et vigtigt led i Vejle Kommunes arbejde med Udviklingsplanen for Finlandsparken og målet om at skabe nye flow og møder mellem mennesker.

 
 
 
 
Det grønne loop.jpg
 
 
 
 

Nørremarken kalder på mødesteder
Med 693.000 kroner i støtte fra Nordea-fondens 'Her gror vi-pulje' rykker etableringen af et nyt sti- og oplevelsesbånd nærmere realisering på Nørremarken, og det glæder blandt andre medlemmer af Realiseringsbestyrelsen for Finlandsparken, der udover Borgmester Jens Ejner Christensen (V) også tæller medlem af Kulturudvalget Alex Vejby (S) og formand for Teknisk Udvalg, Gerda Haastrup Jørgensen (V): 


- Det grønne loop er et helt centralt greb i udviklingen af et nyt byfællesskab på Nørremarken. Vi ved, når vi taler med borgerne på Nørremarken, at fælles mødesteder og forbindelser på tværs af kulturer, generationer og præferencer er noget af det, et samlet Nørremarken efterspørger i den kommende byudvikling. Vi tror på, at den opgave blandt andet løses ved at skabe naturlige mødesteder og oplevelser i byens forbindelser og stier, siger Gerda Haastrup Jørgensen. 


Nørremarkshallen i spil
Med 'det grønne loop' skabes en ny diagonal forbindelse mellem den nye dyrelegeplads 'Toppen af Nørremarken' og det kommende boligprojekt på Byg&leg-grunden langs med Moldeparkens vestside og mod Nørremarkshallen for der at gå stik øst langs Grundet Sivevej til Nørremarkshallen. Alex Vejby hæfter sig ved, at flere mindre og større uudnyttede arealer på strækningen efter planen skal aktiveres og have nyt grønt liv med oplevelser: 

 

- Der har gennem længere tid være arbejdet med at aktivere områderne omkring Nørremarkshallen til nogle mere aktive arealer - og både foreninger og borgere har været engagerede i det arbejde. Derfor er det rigtigt positivt, at der som del af loopet bliver plads til en stor cykelbane for børn og unge samtidigt med, at der på Sivevejen også kommer fokus på at skabe grønne rum, der styrker forbindelsen mellem Nørremarkshallen og Nørremarkscenteret, som er det næste store projekt i byudviklingen.

   

Grønt loop del af en større strategi 
Også Jens Ejner Christensen glæder sig over bevillingen fra NordeaFonden. Han peger på Vejle Kommunes forpligtelse overfor Boligministeriet, der frem mod 2030 følger Udviklingsplanen for Finlandsparken og Vejle Kommunes arbejde med at skabe øget integration og fysiske forandringer tæt:


- Bevillingen fra Nordeafonden er godt skridt i forhold til nu at kunne realisere det grønne loop. Det er jeg glad for, fordi det dermed ser ud til, at vi snart kan realisere endnu et af de greb, som Vejle Kommune er forpligtet på over for Boligministeriet og den fysiske udviklingsplan, der ligger for Finlandsparken. Ligesom de kommende års omdannelse af Nørremarkscenteret og boligprojektet på Byg&leg indgår det 'det grønne loop' nemlig i den samlede strategi og plan for omdannelse af området med at skabe øget færdsel, mødesteder og forbindelser mellem mennesker. 


Vejle Kommune går nu i gang med den næste forberedelse af projektet, herunder i forhold til at sikre den sidste nødvendige finansiering af projektet.  


29,1 mio. kr. til 45 grønne byoaser

Det grønne Loop er et af 45 projekter, der samlet modtager 29,1 mio. kr. fra Nordea-fondens Her gror vi-pulje, der uddeles til projekter, som får bynaturen til at gro og fællesskabet til at vokse. 

 

- Vi er enormt begejstrede over den idérigdom og det engagement, de støttede projekter er udtryk for. Danmark er fyldt med både frivillige ildsjæle og professionelle aktører, der virkelig lægger sig i selen for at fremme fællesskabet, bæredygtigheden og det gode liv i byerne, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

 

Der uddeles igen midler fra Her gror vi-puljen i juni 2023, når projekter fra anden ansøgningsrunde får svar. Der er i alt 50 mio. kr. i puljen, som ikke længere kan søges. 

 

Om Nordea-fonden

  • Nordea-fonden har et almennyttigt formål og støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.
  • Med Her gror vi-puljen uddeles i 2023 50 mio. kr. til projekter, som bynaturen til at gro og fællesskaberne til at vokse. Projekterne støttes med mellem 200.000 kr. og 1 mio. kr.
  • Se liste over støttemodtagere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Camilla Jørgensen, teamkoordinator i Vejle Kommune Teknik & Miljø, camjo@vejle.dk, tlf.: 23648704

Marianne Løth, kommunikationskonsulent i Nordea-fonden, mlp@nordeafonden.dk, tlf.: 4070 3794