Kritisk ekstern undersøgelse af Bifrost

 
 
 
 

Den eksterne undersøgelse af de to afdelinger Bygden og Gården på den specialiserede institution Bifrost er nu færdig. Undersøgelsen peger på en række alvorlige udfordringer, som Børne- og Familieudvalget vil tage handling på.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle Kommune har nu modtaget den eksterne undersøgelse af de to afdelinger Bygden og Gården på den specialiserede institution Bifrost. Børne- og Familieudvalget besluttede i foråret, at der skulle gennemføres en ekstern undersøgelse på baggrund af de seneste års omtale og en ny medarbejdertilfredsheds-undersøgelse, der rejste kritik.

 

Det er konsulentfirmaet Genitor, som har gennemført tilfredsheds-, kompetence- og kulturanalysen med bistand fra to socialfaglige konsulenter, der løser opgaver for VISO - Socialstyrelsens nationale videns- og specialrådgivningsorganisation.

 

Spørgeskemaer og interviews
Der har været udsendt spørgeskemaer til forældre/pårørende, som desuden er suppleret med opfølgende interviews. Derudover er der lavet observationer og interviews med en lang række medarbejdere og nuværende og tidligere ledere.

 

Den færdige rapport tegner et billede af en række alvorlige udfordringer, der fordrer handling.

Den peger blandt andet på en meget blandet tilfredshed hos forældrene/de pårørende til brugerne, som spænder bredt fra meget positive til stærkt kritiske.

 

Videre peger den på, at der er behov for et løft af den faglige kvalitet, som har været faldende i de seneste år, bl.a. som følge af stor personaleudskiftning, der har betydet videnstab og en ikke tilstrækkelig stabil medarbejderskare.

 

Endelig peger den på alvorlige udfordringer i forhold til arbejdsmiljø, samarbejde og ledelse.

 

17 anbefalinger
- Vi har med undersøgelsen fået afdækket, at der er alvorlige udfordringer og et væsentligt genopretningsbehov på Bifrost. Det kræver handling på flere fronter, siger formand for Børne- og Familieudvalget Torben Elsig-Pedersen og tilføjer:

 

- Ingen skal være i tvivl om, at vi er klar til at gøre det nødvendige, og jeg ser frem til at drøfte undersøgelsen og de nødvendige tiltag med hele Børne- og Familieudvalget på vores møde på torsdag den 19. august.

 

Børne- og ungedirektør Claus Svold supplerer:

- Vi har med rapporten fået 17 anbefalinger, som vi nu gransker og vurderer, og de konkrete tiltag må afvente udvalgsbehandlingen og en konkretisering. Der er dog ingen tvivl om, at nogle af de helt centrale udfordringer ligger på ledelse, samarbejde, en kompetenceudvikling inden for neuropædagogik og en målrettet indsats for rekruttering og fastholdelse, der sikrer en langt mere stabil medarbejdergruppe.

 

Rapport, bilag m.v. ligger på dagsordenen til Børne- og Familieudvalgets møde 19. august på www.vejle.dk/politik.

 

 

Vedhæftede filer

Rapport Bifrost.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Formand for Børne- og Familieudvalget Torben Elsig-Pedersen tlf.: 40 94 57 40

 

Børne- og ungedirektør Claus Svold tlf.: 21 48 15 58