Pressemeddelelse
15. december 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyt magasin sætter fokus på ressourcerne i dit affald

 
 
 
 

Cirkulær økonomi, mindre spild, mere genanvendelse, bedre udnyttelse af ressourcer - alt sammen aktuelle emner, der ofte debatteres. Alle er enige om, at det er vigtigt. Og borgerne i Vejle Kommune er nogen af de bedste i landet til få ressourcerne ud af deres husholdningsaffald. Det nye Ressourcemagasin sætter fokus på dette.

 
 
 
 
Ressourcemagasinet

Ressourcemagasinet

 
 
 
 

Regeringen har et mål om, at mindst 50% af vores husholdningsaffald skal være sorteret fra til genanvendelse inden 2022. I Vejle Kommune har man sorteret køkkenaffaldet fra i næsten 30 år, så det er ikke helt fremmed, at man med de nye affaldsordninger kommer til at udsortere endnu mere. Allerede i dag bliver hele 60 % af vejlensernes husholdningsaffald udsorteret og udnyttet til nye produkter i stedet for at ende i forbrændingen, så vi er allerede godt stillet over for de fremtidige mål.

 

Ressourcemagasinet sætter fokus på at fortsætte den gode trend

Medio december 2017 kommer et helt nyt magasin på gaden. I magasinet roses borgerne i Vejle Kommune for deres store indsats, der har ført til de flotte resultater i kommunen.

 

"I Ressourcemagasinet kan man læse, at vi i dag genanvender hele 60 % af vores husholdningsaffald i Vejle Kommune. Det er flot, men vi skal blive endnu bedre og have ambitioner om at sortere endnu mere. Vi skal arbejde målrettet på at se affald som en ressource og ikke en udfordring. Vejle Kommune ønsker i den grad fortsat at være blandt de allerbedste inden for affaldssortering," udtaler Yvonne Andersen, leder af AffaldGenbrug.

 

Din sortering nytter

Affaldssortering er en lille god vane i hverdagen, som gør en stor forskel. Når vi sorterer, kan vi genanvende affaldet, og det betyder mindre forurening og mindre energiforbrug. Det er godt for miljøet og økonomien.

 

"Det kræver en stor indsats at præsentere så flotte resultater. Borgerne i Vejle Kommune har vist, at de har viljen til at sortere, og vi er super glade for, at de har taget så godt imod de nye affaldsordninger. Resultatet er bedre, end vi turde håbe på og lover godt for fremtiden," slutter Yvonne Andersen.

 

Ressourcemagasinet bliver husstandsomdelt i uge 50.

 

 

Faktaboks:

Regeringens ressourcestrategi 'Danmark uden affald' har et mål om at 50% af affaldet fra husholdningerne skal genanvendes i 2022. Strategien tager udgangspunkt i 7 fokusfraktioner:

organisk affald, papir, pap, glas, træ, plast og metal. De seneste tal viser, at vi i Vejle Kommune pt. genanvender ca. 60 %.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Yvonne Andersen, leder af AffaldGenbrug. Mail: yvman@vejle.dk og tlf: 2928 2745.