Pressemeddelelse
30. november 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle Kommune investerer yderligere 718.000 kr. i seks nye velfærdsteknologiske projekter

 
 
 
 

Vejle Kommunes Velfærdsteknologiråd har igen bevilliget penge fra teknologipuljen og givet penge til teknologier, som bl.a. skal øge trivslen hos udviklingshæmmede borgere med demens, give kørestolsbrugere en bedre køreoplevelse og højne sundheden i den beskyttede beskæftigelse.

 
 
 
 
 
 
 
 

Velfærdsteknologirådet mødes typisk to-tre gange om året for at vælge, hvilke nye velfærdsteknologier der skal investeres i. Denne gang faldt valget på seks projekter eller specifikke teknologier:

På Skrænten i Give, et specialiseret botilbud til udviklingshæmmede borgere med demens, etablerer kommunen et demensmiljø med beroligende sansestimulation, som skal øge beboernes trivsel og velvære. Miljøet bliver indrettet med kendte teknologier, der afhjælper symptomer hos målgruppen.

 

Bofællesskabet Postens Vej og to plejecentre har fået penge til at afprøve en særlig kørestolsteknologi, som gør, at den, der går med kørestolen, kan gå ved siden af kørestolsbrugeren - og på den måde kan man bedre kommunikere med hinanden.

 

Karriereværkstedet, Vejle Kommunes tilbud beskyttede beskæftigelse, arbejder målrettet på at få mere sundhed ind i brugernes hverdag. De har derfor søgt og fået penge til at købe motiverende teknologier som skridttællerarmbånd og særlige sensorlamper 'Fitlights'.

 

En del af brugerne på Karriereværkstedet er også udfordret af, at de har svært ved at koncentrere sig, hvilket påvirker deres indlæringsevne. For at styrke koncentrationen skal de derfor teste specialudviklede briller og høretelefoner for at se, om disse teknologier kan højne deres koncentration.

 

Rådet har tidligere givet penge til et projekt med cykeltræning på plejecentrene, som foregik i et virtuelt miljø - og med gode resultater. Nu har rådet afsat penge til at producere lokale 'Vejle-film', der gør miljøet endnu mere virkeligt og motiverende for brugerne på kommunens plejecentre.


Plejecenter Sandbjerg og Plejecenter Kastaniehaven skal afprøve en særlig teknologi, der på kort tid kan desinficere de småremedier, som bruges til borgerne, f.eks. blodtryksmanchetter og mindre devices, der ofte skifter hænder. Teknologien består af et UV-skab, hvor personalet lægger remediet ind, og hvor det bliver desinficeret via lys på ganske kort tid.

 

- Alle de teknologier, vi har valgt at sætte i gang, har potentiale til både at forbedre borgernes trivsel og velvære og frigøre ressourcer til andre opgaver på sundheds- og velfærdsområdet, siger rådet om valget af teknologier.
 

I alt 60 mio. kr. til velfærdsteknologi
Vejle Kommunes Velfærdsteknologiråd består af seks medlemmer fra Sundhedsudvalget, Seniorudvalget og Voksenudvalget, som frem til 2024 har ansvaret for at prioritere de i alt 60 mio. kr. til ny velfærdsteknologi. I budgetforliget i 2012 blev der afsat 20 mio. kr. til at teste og investere i teknologi, som skal imødekomme de kommende års demografiske udfordringer. I 2017 blev der afsat yderligere 20 mio. kr. til investeringer frem til 2020. Og i budgetforliget 2020 blev der lavet endnu en pulje på 20 mio. kr., som frem til 2024 skal bygge videre på de to tidligere puljer.

Med 2021-2024-puljen ønsker rådet at bygge videre på de erfaringer, der er etableret og høstet med indsatsen siden 2012. Det er deres vurdering, at der er nu er en modenhed og en række kompetencer i organisationen, som gør det muligt at skabe en større værdi med teknologierne fremadrettet. Anbefalinger fra tidligere indsatser overføres derfor og tænkes ind i den nye pulje, hvilket også er skrevet ind i rådets nye strategi for velfærdsteknologi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

- Anne Mette Lund, velfærdsdirektør, tlf. 76 81 60 00.