Ny opdeling af hjemmeplejen

 
 
 
 

I løbet af 2023 bliver hjemmeplejen organiseret på en ny måde, så der bliver flere hjemmeplejedistrikter. Dette godkendte Seniorudvalget 17. august. Formålet er færre forskellige medarbejdere hos borgeren, mindre spildtid på vejene og bedre trivsel hos medarbejderne.

 
 
 
 
 
 
 
 

Sidste år lavede Vejle Kommune to store analyser af ældreområdet, som allerede har ført til forskellige forandringer, fx en ny topledelse og flere ledere, brugerbestyrelser på plejecentre, teamorganisering i hjemmeplejen mv. I løbet af 2023 bliver en ny organisering af hjemmeplejen i form af flere hjemmeplejedistrikter så også en realitet. I dag er der 10 hjemmeplejedistrikter. Fremover bliver der 15 hjemmeplejedistrikter.

 

- Et ønske har været at få færre medarbejdere per leder, så lederne kommer tættere på medarbejdere og borgere. De mindre distrikter skal bl.a. give færre forskellige medarbejdere ude hos borgeren og bedre trivsel blandt medarbejderne. Dermed forventer vi også at kunne få mere stabilitet og kvalitet ind i hjemmeplejen, siger Jesper Roskilde, seniorchef for hjemmeplejen i Vejle Kommune.

 

Den nye opdeling tager desuden hensyn til trafik, større færdselsårer og prognoser for, hvor der bliver flere ældre i Vejle Kommune i fremtiden.

 

Både tillidsfolk og medarbejderne har været involveret i processen med den nye organisering af hjemmeplejen, og opbakningen er god:

 

- Den nye opdeling med mindre distrikter og flere ledere giver rigtig god mening. Og så slipper vi for uhensigtsmæssigt kørsel til og på tværs af distrikterne, særligt i Vejle midtby, siger Annette Dupont, der er tillidsrepræsentant og SOSU-hjælper i Give-området. Hun er i det hele taget glad for, at der bliver lyttet til flere af de forbedringsforslag, som hun og hendes kollegaer kom med i forbindelse med sidste års senioranalyser.

 

Kun få borgere bliver berørte
Ændringen sker primært i Vejle midtby, hvor der oprettes fire midtbydistrikter i stedet for de nuværende tre. Derudover sker der en opdeling af det distrikt, der i dag dækker det geografiske område Nørremarken og Jelling. Der sker også en opdeling af distriktet, som dækker Børkop og Brejning, og som i dag er et stort distrikt.

 

De overordnede streger til de fremtidige distrikter er nu tegnet, og Vejle Kommune går nu i gang med en mere detaljeret opdeling på adresseniveau. Seniorchefen understreger, at langt de fleste borgere i Vejle Kommune ikke vil være omfattet af ændringen. De berørte hjemmehjælpsmodtagere vil selvfølgelig blive orienteret i takt med, at ændringerne finder sted men altså kun, hvis ændringerne betyder, at de tilknyttes et nyt distrikt.

 

Vejle Kommune forventer, at den nye struktur træder i kraft i løbet af 2023.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Jesper Roskilde, seniorchef for hjemmeplejen, telefon 71 11 17 13.