Dialogmøde: Hvad er vigtigt for dig, når du eller dine pårørende bliver ældre?

 
 
 
 

Giv din mening til kende og blive klogere på, hvordan Vejle Kommunes ældrepleje er skruet sammen, når der i løbet af de næste måneder afholdes dialogmøder i dit lokalområde.

 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunens ældrepleje har stor betydning for mange. Det gælder både plejehjemsboere, modtagere af hjemmehjælp og pårørende til ældre med brug for hjælp. Det er derfor vigtigt, at der løbende er en åben dialog mellem det politiske niveau, forvaltningen og de ældre og deres pårørende.

 

Dette er baggrunden for, at seniorudvalgsformand Gitte Frederiksen det næste halve år kommer rundt i hele kommunen for at gå i dialog med alle, som vil være med til at udvikle ældreplejen, og fortælle om sit udvalgsområde, bl.a. om den lovgivning og økonomi, som også er med til at bestemme serviceniveauet.

 

- Jeg vil gerne, at vi skal blive bedre til at dele viden, lytte til hinanden og på den måde afstemme vores forventninger, siger Gitte Frederiksen:

 

- Vi skal som politikere og kommune lytte til dem, det handler om: Hvad er vigtigt for de ældre? Hvad kan vi f.eks. i fællesskab gøre, så ingen føler sig ensomme? Hvordan får vi mere tid til nærvær og omsorg i fremtidens ældrepleje? Omvendt har vi også en hverdag, der skal fungere, og som er underlagt bestemte lovgivningsmæssige og økonomiske krav. Ved at mødes håber jeg at kunne være med til at skabe større gennemsigtighed begge veje.

 

Seniorområdet er også en område under forandring - ikke mindst med store demografiske udfordringer: Flere ældre og syge med brug for hjælp fra kommunen. Færre hænder og store udfordringer med at rekruttere. Dette får ifølge Gitte Frederiksen også stor betydning for fremtidens ældrepleje:

 

- Det betyder, at vi skal tænke nyt og gøre tingene anderledes, end vi gør i dag. Det vil jeg også gerne tale med borgerne om, så vi har det bedste afsæt, når vi skal foretage vores politiske prioriteringer, siger Gitte Frederiksen, der glæder sig rigtig meget til at invitere borgerne tættere på og bag seniorområdets facade, men også på at komme tættere på borgerne og høre deres gode ideer.

 

Dialogmøderne er i tråd med handleplanen "Seniorområdet - TÆT på", som byrådet godkendte som del af budgetforliget 2022-2025. Handleplanen skal sikre et veldrevent seniorområde i fremtiden, og den sætter borgere og pårørende helt i centrum.

 

Dialogmøder i dit lokalområde
Der lægges derfor op til i alt fem dialogmøder i 2022, hvor både politikere, forvaltning og borgere kan mødes.

 

28. april kl. 15.00-17.00: Gulkrogscentret, Gulkrog 1, 7100 Vejle
8. juni kl. 15.00-17.00: Egetoft, Kirkevej 23, 6040 Egtved
10. august kl. 15.00-17.00: Byens Hus, Møllegade 10, 7300 Jelling
24. august kl. 15.00-17.00: Englystparken, Englystparken 1, 7080 Børkop
12. september kl. 15.00-17.00: Plejecenter Kastaniehaven, Søndre Ringvej 6, 7323 Give
 

Alle er velkomne, og man møder bare op. Har du spørgsmål til dialogmøderne, kan du kontakte Morten Eriksen, Vejle Kommune, telefon 76 81 81 18.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Seniorudvalgsformand Gitte Frederiksen, telefon 24 42 86 95