Pressemeddelelse
16. august 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle Byråd godkender visionskatalog for fremtidens trafikløsninger

 
 
 
 

Byrådet i Vejle gav onsdag grønt lys til "Mobilitetsplan 2018-2030". I planen, som er et visionskatalog, giver Vejle Kommune en række bud på projekter, der skal skabe god fremkommelighed for alle i Vejle by - nu og i fremtiden. Inden planen offentliggøres, skal der i de kommende uger indskrives rettelser og kommentarer fra den offentlige høring.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle vokser, og trafikken skal følge med. Teknik & Miljø i Vejle Kommune har siden begyndelsen af 2017 arbejdet på en plan for, hvordan man sikrer, at vi fortsat bedst muligt kommer frem i bil, på cykel, med bus eller til fods, når endnu flere skal dele pladsen. En plan, der skal skabe god mobilitet og dermed en attraktiv by for alle borgere og besøgende i Vejle.

 

I planen og den tilhørende baggrundsrapport er opstillet en række forslag og visioner, som bygger på et omfangsrigt arbejde med trafikmodeller, målinger, beregninger, statistikker, transportvaneundersøgelser og meget andet.

 

Mobilitetsplanen var i foråret i offentlig høring, ligesom der blev afholdt borgermøde, hvor alle interesserede var inviteret til at komme med input til planen. Der har været afholdt dialogmøder med blandt andre grundejere, og det har desuden været muligt at komme med kommentarer og idéer i en Facebookgruppe om trafik i fremtidens Vejle.

 

Desuden har politikerne i byrådet afholdt temamøder og besigtiget nogle af de områder, hvori der er udset nye projekter. Og det var en meget tilfreds udvalgsformand, der kunne forlade gårsdagens byrådsmøde med en godkendt plan:

 

- Jeg er meget glad for, at et flertal i byrådet nu har godkendt mobilitetsplanen. Det er mange måneders arbejde - altså undersøgelser, høring, borgermøde og overvejelser, der har båret frugt. Og de første projekter kan for alvor sættes i søen. Det er meget positivt, at så mange borgere har budt ind med meninger og forslag undervejs, da ændringer i trafikken har stor betydning for os alle i hverdagen, siger Christoffer Aagaard Melson, formand for Teknisk Udvalg i Vejle.
 

- Vi er meget bevidste om, at planen er dynamisk og derfor løbende skal tilrettes byens udvikling og de muligheder, der dukker op undervejs - ligesom de konkrete projekter i planen skal besluttes hver for sig. Men jeg er sikker på, at vi med visionerne i planen er på forkant og kan arbejde ud fra en helhedsplan, pointerer udvalgsformanden.

 

Endelig udgave af planen på vej
Politikerne har lyttet til de mange forslag, der er kommet frem på møder og under den offentlige høring og har på baggrund af disse blandt andet besluttet at medtage en del nye stiforbindelser i mobilitetsplanen - fx i Grejsdalen, Bredballe og i midtbyen.

 

Desuden vil det blive præciseret endnu tydeligere, hvad der skal gøres for, at det bliver mere attraktivt for flere at cykle. Et højt ønske, som indskrives, er også, at der skal arbejdes for et endnu bedre samspil i den kollektive trafik mellem forskellige typer af transportmidler - for eksempel bil, bus og tog.

 

Dette vil i løbet af de kommende uger blive indskrevet i den endelige udgave af mobilitetsplanen.

Planen - uden de endelige rettelser - kan læses på www.vejle.dk/mobilitet. Den tilrettede udgave af planen forventes klar og offentliggjort inden for få uger.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation
  • Formand for Teknisk Udvalg i Vejle Christoffer Aagaard Melson, tlf.: 26 28 82 02; e-mail: chram@vejle.dk
  • Projektchef i Teknik & Miljø Paw Bro Larsen, tlf.: 76 81 23 13; e-mail: pabla@vejle.dk