Pressemeddelelse
10. november 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jordskred har kommunens fulde bevågenhed

 
 
 
 

Øgede mængder regn giver større risiko for jordskred i bl.a. Mørkholt-området. Kommunen følger udviklingen tæt sammen med GEUS og fastholder tæt dialog med lodsejerne i området om forebyggelse.

 
 
 
 

Risikoen for jordskred viser sig i disse år flere steder i Vejle kommune. Det skyldes den øgede mængde regn fra oven, der udfordrer både skrænter og vejnet.

 
 
 
 

Plastisk ler og store regnmængder fra oven er to ingredienser, der udfordrer Mørkholt-området. Problematikken er ikke ny, den har været en tilbagevendende udfordring langt tilbage i tid.

 

Planlægge klogt for fremtiden

- Vi er fuldt ud opmærksomme på udfordringen i området, og vi følger udviklingen meget tæt sammen med GEUS, der er i gang med at kigge på jordskred helt generelt i Danmark. Målet er, at vi sammen med lodsejerne i området kan sætte forebyggende tiltag i gang, siger Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget, der lover løbende information til lodsejerne i takt med, at GEUS' undersøgelser frembringer resultater.

 

Ansvar påhviler lodsejer

- Vi er helt generelt i Danmark udfordret af mere nedbør og kombineret med en geologi i området, som byder på plastisk ler, der ikke så let opsuger regnvandet, øges risikoen for jordskred. Det er dog som udgangspunkt ikke en kommunal opgave at finansiere sikringen. Det påhviler den enkelte lodsejer på samme vilkår som fx oversvømmelser forårsaget af øgede mængder regn eller stormflod, siger Keld Andersen, afdelingsleder i Landbrug & Vand.

 

Mørkholt står ikke alene

Mørkholt-området er ikke det eneste sted i Vejle kommune - eller i Danmark for den sags skyld - der har udfordringer med jordskred.

Kigger man alene tilbage i det forgangne år, har der lokalt været flere eksempler på, hvor både jorden og veje skrider. Fx oplevede beboere på Banevang, at skovskrænten ved Mølholm Kirke skred ned i deres baghave tidligere på året, og i vinterperioden var flere veje lukkede - bl.a. Munkebjergvej, Vejlevej ved Bredsten og Jellingvej ved Lerbæk - pga. den øgede mængde regn.

 

- Vi kommer desværre til at se flere skred fremover i takt med, at vi får større og flere regnskyl. Det er derfor, at vi i samarbejde med GEUS forsøger at skabe et overblik over de kritiske områder, så vi kan planlægge klogt for fremtiden, understreger Karl Erik Lund.

 

Læs mere om GEUS' undersøgelser:

  • https://www.geus.dk/om-geus/nyheder/nyhedsarkiv/2020/nov/skred
  • https://geusbulletin.org/index.php/geusb/article/view/5302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget, tlf. 20 61 54 80

Keld Andersen, afdelingsleder i Landbrug & Vand, tlf. 30 50 53 17