Pressemeddelelse
1. oktober 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny plan skal sikre høj biodiversitet i Vejle kommune

 
 
 
 

Vejle Kommune har netop vedtaget kommunens første biodiversitetsplan. Planen sætter retningen for, hvordan kommunen fremover vil arbejde for en endnu bedre og mere sammenhængende natur og dermed skabe det nødvendige grundlag for en høj biologisk mangfoldighed.

 
 
 
 

Moseperlemorsommerfuglen, Boloria aquilonaris, der lever i fattigkær og moser er én af de arter, der vil nyde godt af Vejle Kommunes nye biodiversitetsplan. Foto Mads Fjeldsø Christensen

 
 
 
 

Natur- og Miljøudvalget har d. 30. september 2019 vedtaget Vejle Kommunes første biodiversitetsplan. Den nye biodiversitetsplan viser, hvordan kommunen fremover vil nå sine mål og arbejde for en bedre natur med en høj biodiversitet.

 

- Vi har med biodiversitetsplanen gjort vores indsats synlig og lagt en retning for, hvordan man på ambitiøs og velovervejet vis kan udvikle naturen i Vejle kommune. Biodiversitetsplanen indgår som et element sammen med kommunens øvrige planlægning. Hermed kan vi sikre, at vi også i fremtiden har en smuk og mangfoldig natur til gavn og glæde for alle borgere, siger Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget.

 

Robust natur

Arbejdet med at bevare biodiversiteten skal ske i et godt og konstruktivt samarbejde med lodsejere, da rigtig mange naturarealer er privatejet. Den stolthed og glæde, som den enkelte lodsejer har over at have god natur og spændende arter på sin ejendom, kan med planen gå hånd i hånd med vejledning og hjælp fra kommunen til at passe naturen bedst muligt.

 

- Biodiversitetsplanen gør status over, hvor langt vi er i forhold til at bevare biodiversiteten i Vejle kommune. Samtidig viser planen, hvad vi kan gøre for at bevare og øge biodiversiteten på forskellige naturtyper. På den måde kan vi meget præcist og bevidst bruge de tilgængelige ressourcer på at understøtte biodiversiteten der, hvor det giver mest mening, siger Henriette Lang Sørensen, projektleder i Vejle Kommune.

 

Ingen tid at spilde

Vejle Kommune underskrev allerede i 2007 den internationale Count Down 2020-aftale om at begrænse tilbagegangen i biodiversitet inden 2010. Aftalen blev senere forlænget til 2020, fordi verdensmålene ikke blev indfriet i første periode. Biodiversitetsplanen er blevet yderligere aktualiseret af FN's nyligt udsendte rapport om biodiversitet, hvor 145 forskere fra 50 lande slår alarm.

 

- Aldrig før i menneskehedens historie har vi udryddet klodens dyre- og plantearter så hurtigt, som vi gør nu. Op mod én million arter er truet af udryddelse. Mange af dem risikerer at være forsvundet inden for få årtier. Det er derfor af stor vigtighed, at vi påtager os ansvaret for biodiversiteten i vores kommune, understreger Karl Erik Lund.

 

FAKTA

  • Udkast til Biodiversitetsplan 2020 - 2024: www.vejle.dk/borger/faa-indflydelse/hoeringer/udkast-til-biodiversitetsplan-2020-2024/

  • 6 små film om den særlige natur 6 steder i kommunen: 

  • Grejsdalen: https://youtu.be/MIzL7_PuSlY

  • Munkebjergskoven: https://youtu.be/KJYh1s7Bmgw

  • Randbøl Hede: https://youtu.be/Yx3PBm9peps

  • Rands Fjord: https://youtu.be/CND2FiHXwXA

  • Rørbæk Sø og Gudenåens Kilder: https://youtu.be/0KV2-s9Uv4Y

  • Vejle og Egtved Ådale: https://youtu.be/PGf2QoDhuxY

  • Vejles natur: https://youtu.be/S14t5Ayyqcs

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Karl Erik Lund, Formand for Natur og Miljøudvalget, mail: kaelu@vejle.dk. tlf.: 21 54 83 37

Henriette Lang Sørensen, projektleder i Vejle Kommune, mail henls@vejle.dk, tlf.: 21 29 30 71 eller 76 81 24 82.