Pressemeddelelse
17. april 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvordan gør vi det lettere for foreningerne?

 
 
 
 

Aktive fra foreningerne mødes til dialog på tværs og til ny inspiration. Foreningsforum for idræts- og fritidsforeningerne har allerede resulteret i flere netværk.    

 
 
 
 
https://www.vejle.dk/borger/vaer-aktiv/foreninger-og-aftenskoler/foreningsforum/

Netværksmøderne, som udspringer af Foreningsforum, skaber blandt andet mulighed for at klubberne kan dele gode erfaringer.

 

Idrætsforeningerne i hele Vejle Kommune får en rigtig god mulighed for at udbygge deres netværk og for at møde rådsmedlemmer og idrætskonsulenter, når der er inviteres til Foreningsforum den mandag 6. maj på Campus Vejle. Eftermiddags- og aftenmødet rummer også to vidtfavnende inspirationsrunder.

Foreningsforum blev etableret sidste år i et samarbejde mellem Vejle Idrætsråd, DGI, Folkeoplysningsudvalget og Kultur og Fritid for at give inspiration til foreningsarbejde og netværksaktiviteter.

Formålet med Foreningsforum er at inspirere og styrke foreningerne og ikke mindst at skabe en platform for en tættere dialog mellem Vejle Kommune, idrætsorganisationerne og Vejle Idrætsråd og foreningerne, der skal tilmelde sig senest søndag efter påske.

 

"Idrætsforeningerne har stor lyst til og god gavn af at mødes i netværk. For to år siden etablerede vi et netværk for kommunens ti største flerstrengede idrætsforeninger. Det har været en stor succes, så sidste år tog vi initiativ til at etablere dette brede foreningsforum," fortæller Vejle Kommunes breddeidrætskonsulent, Lasse A. Bakgaard.

"Spejderne er også inviteret med i år, for vi vil gerne favne foreningerne så bredt som overhovedet muligt."

Foreningsforums aftenprogram byder blandt andet på netværksmøder inden for gymnastik, e-sport, cykling, håndbold, petanque, skydning, fitness, dans, ridning og parasport.

 

"Det skal vel koges ned til to sætninger: Hvordan gør vi det lettere for foreningerne, og hvordan kan vi holde dem opdateret om muligheder for foreninger? Derfor mødes Foreningsforum igen for at dele erfaringer og blive inspireret," pointerer idrætskonsulenten.

 

Brede temaer til to inspirationsrunder

Overskrifterne i Foreningsforums inspirationsrunder bliver:

Flere unge i foreningen

Frafald af unge i foreningerne er en kendt problematik. En Unge-taskforce i DGI har identificeret en række indsigter, som gør det lettere at holde fast i de unge. Få konkrete bud på, hvad der kan gøre en forskel for din forening.

Den lovlige forening

Bestyrelsen har et formelt ansvar for, at foreningen fungerer på et lovligt grundlag. Workshoppen ruster deltagerne til det ansvar og de pligter. Få blandt andet styr på forsikringer, børneattester, vedtægter, brug af billeder og persondataforordningen.

Få nye medlemmer

En god markedsføring af foreningens tilbud giver medlemmer. Grundlæggende viden om adfærdsdesign giver foreningen succes med markedsføringen.

Skab plads til særlige målgrupper

De fleste foreninger vil gerne være åbne alle. Få inspiration til, hvordan foreningen inkluderer nye grupper på sine hold.

Fif til fundraising

Nye initiativer i foreningen koster penge. Få en række fif til fundraising, eksempelvis bud på fonde til jeres initiativ, de grundlæggende principper for fundraising og en skabelon til ansøgninger.

Frivillighed

Hver tredje voksen vil gerne lave frivilligt arbejde, hvis de bliver spurgt. Hør hvordan foreningen får fat i flere frivillige.

Skab samarbejde med skolen

Forening og skole kan sammen få succes. Få konkrete eksempler på, hvordan lokale foreninger har grebet samarbejdet an.

Sociale medier

De fleste af os benytter de sociale medier hver dag. Hvordan udnytter foreningen det? Bliv klog på, hvilke medier din forening bør benytte og ikke mindst, hvordan I får succes på dem.

 

Få en inspirerende snak

"Kom bare tidligt," opfordrer idrætskonsulent Lasse A. Bakgaard, Vejle Kommune.

"Det bliver muligt at parkere ved Campus fra kl. 16, og fra da kan man få svar på sine spørgsmål hos de ansatte i Vejle Kommunes Kultur og Fritid, som allerede er til stede. Så vi får mulighed for at hilse på hinanden og få en god snak allerede, inden kaffen og den officielle velkomst kl. 16.45."

 

Foreningsforum henvender sig til bestyrelsesmedlemmer, trænere og andre frivillige i alle idræts- og fritidsforeninger i Vejle Kommune. Det er gratis og foregår på Campus Vejle den mandag den 6. maj 2019 kl. 17-21 med to inspirationsrunder og efterfølgende netværksmøder. Interesserede kan læse mere om de enkelte moduler og tilmelde sig på www.vejle.dk/foreningsforum

 

Tilmelding hos DGI. Tilmeldingsfristen er senest søndag 28. april.

 
 
 
 
Kontaktinformation

Idrætskonsulent, Kultur og Fritid, Vejle Kommune, Lasse A. Bakgaard, 61 12 14 12, laanb@vejle.dk

Udviklingskonsulent, DGI , Preben Egeskov, 26 70 24 01, preben.egeskov@dgi.dk