Pressemeddelelse
14. august 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dørlåse med nøglebrikker skal forhindre demente i at forstyrre hinanden

 
 
 
 

Tre plejecentre i Vejle Kommune skal teste, om et nyt dørlåsesystem kan skabe mere tryghed og sikre beboernes privatliv. 

 
 
 
 
 
 
 
 

På plejecentre står dørene ind til beboernes lejligheder oftest ulåste. Det betyder, at nogle beboere - særligt på afdelinger med mange demente - oplever at få uinviteret besøg, og at der bliver flyttet ting fra lejlighederne. Det skaber utryghed og forvirring.

- Vi vil gerne blive bedre til at sikre beboernes tryghed og privatliv, og vi vil derfor i første omgang undersøge, om nye dørlåse med nøglebrikker kan være en løsning. Derfor udskifter vi dørlåse på tre plejecentre i Vejle Kommune, så beboere og personale fremover skal gå med en nøglebrik i lommen for at låse døren op, siger Helle Brinch, seniorchef i Vejle Kommune

- Det er ikke tilladt at låse dørene på plejecentrene, hvis ikke borgerne ønsker, at de skal være låst. Desuden er det ikke muligt at mandsopdække alle døgnet rundt. Derfor skal løsningen findes andre steder for at skabe tryghed, siger seniorchefen.

- Det nye dørlåsesystem består af en dørlæser og en nøglebrik. Nøglebrikken kan ligge i beboerens lomme, rollator eller et helt tredje sted. Når beboeren tager i dørhåndtaget til sin lejlighed, låses døren automatisk op. Hvis beboeren tager i dørhåndtaget til en anden lejlighed, forbliver døren låst. Når beboeren er inde i sin egen lejlighed, kan døren altid åbnes indefra. Plejepersonalet og beboerens pårørende får også udleveret nøglebrikker, der skal holdes op til dørlæseren, siger projektleder Anne Dunker.

Vejle Kommune tester to forskellige låsesystemer for at finde det mest brugervenlige system. De nye dørlåse monteres på Plejecenter Kløverhaven i Vejle, Plejecenter Holmegården i Vejle og Plejecenter Hejlskov i Egtved.

Dørlåsene testes frem til december 2018, hvorefter erfaringerne skal deles med de øvrige plejecentre i Vejle Kommune.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Seniorchef Helle Brinch, tlf. 29 74 37 53.
Projektleder Anne Dunker, tlf. 61 14 57 46.