Pressemeddelelse
27. november 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klimaudvalg beder forvaltningen komme med indspil til grønt regeringsudvalg

 
 
 
 

Kommunerne oplever ofte lovgivningsmæssige barrierer i arbejdet med at gennemføre den grønne omstilling. Vejle Kommunes klimaudvalg har derfor bedt forvaltningen udarbejde en beskrivelse af disse barrierer, der skal indgå i et kommende indspil til et 'Grønt Samarbejdsudvalg' som klimaministeren har invitereret kommunen til at deltage i.

 
 
 
 

Når kommuner skal planlægge og udvikle lokalsamfundene, støder de ofte på lovgivningsmæssige barrierer, der forhindrer, at man kan vælge de bæredygtige løsninger, der tager de største miljøhensyn. Blandt andet har planloven - som sætter rammerne for kommunernes lokalplan-proces - en række begrænsninger for, hvordan man kan tilgodese klima- og miljøhensyn.

 

Disse barrierer og administrative forhindringer har klimaudvalget i Vejle Kommune nu bedt forvaltningen beskrive i et kommende indspil til et nyt 'Grønt Samarbejdsudvalg' som klimaminister Dan Jørgensen (S) har inviteret kommunen til at deltage i. Klimaministeren har som svar på en henvendelse fra Vejles borgmester om at gøre Vejle til klimafrikommune, besluttet at invitere borgmesteren til at deltage i regeringens grønne samarbejdsudvalg.

 

Her vil det være muligt at drøfte muligheder for større kommunal selvbestemmelse inden for grøn omstilling og klima. Indledningsvist skal der udarbejdes et kommissorium for udvalget, og her er Vejle Kommune blevet bedt om at levere input til konkrete temaer og områder, der kan adresseres i kommissoriet.

 

Borgmester i Vejle Kommune, Jens Ejner Christensen, glæder sig over, at klimaministeren har inviteret Vejle Kommune til at sætte sit præg på den vigtige klimadagsorden i et udvalg, hvis arbejde kan få konkret betydning i den kommunale virkelighed.

 

- Jeg er glad for, at regeringen deler vores analyse af, at den grønne omstilling kræver nytænkning. I kommunerne har vi mange konkrete erfaringer med, hvad det er, der får ting til at ske, og hvilke barrierer man kan støde på. Disse erfaringer vil vi nu løfte med ind i det grønne samarbejdsudvalg, hvor vi vil bidrage med vores erfaringer fra DK2020-projektet og vores samarbejde om grøn kollektiv trafik - og så vil vi komme med input til, hvordan man i praksis kan tilgodese klima-og miljøhensyn i lokalplaner, siger Jens Ejner Christensen.

 

Forvaltningen har i første omgang fået til opgave at udarbejde et forslag til indspil til klimaministeren, hvor de lovgivningsmæssige barrierer, der står i vejen for, at Vejle Kommune kan gennemføre dele af den grønne omstilling, bliver beskrevet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Steen Gade, formand for Vejle Kommunes Klimaudvalg, tlf. 20 37 80 20
Jens Ejner Christensen, borgmester, tlf. 20 16 32 14
Christoffer Aagaard Melson, Venstre, mobil 61 62 33 03
Martin Sikær, Socialdemokratiet, mobil 24 41 51 59
Kenneth Fredslund, Dansk Folkeparti, mobil 28 72 62 39
Lone Myrhøj, Socialistisk Folkeparti, mobil 23 30 81 80
Dan Arnløv Jørgensen, 1. viceborgmester, De Konservative, mobil 25 47 35 35
Torben Elsig-Pedersen, Radikale Venstre, mobil 40 94 57 40
Anja Daugaard, Liberal Alliance, mobil 21 49 24 96