Vejle Kommune starter forsøg med faste psykologer på folkeskoler

 
 
 
 

I to år kører Vejle Kommune forsøg med fast tilknyttede psykologer på to folkeskoler. Det skal hjælpe børn, der har det svært.

 
 
 
 

Folkeskolen oplever et stigende antal børn, der har det svært, og Vejle Kommune ønsker at afprøve nye veje i løsningen af den store udfordring. Derfor sættes der nu gang i et 2-årigt forsøg på to folkeskoler i kommunen: Vejle Midtbyskole og Egtved Skole.

 

Forsøget indebærer, at de to skoler får en hel psykolog, som skal have sit faste arbejdssted på skolen. Der er derfor både tale om en opnormering og en endnu stærkere tilknytning til den skole, psykologen arbejder på. I dag betjener en psykolog typisk to-tre skoler og laver primært sit "papirarbejde" på det fælles kontor for psykologer og andre rådgivere i kommunens Tværfaglige Center for Børn og Unge (TCBU).

 

Forventningen er, at psykologen som "huspsykolog" får et endnu tættere kendskab til skolen, medarbejderne og eleverne, og dermed sammen med den øgede ressource kan indgå i samarbejde og sparring i forhold til den pædagogiske praksis i endnu større omfang og på nye måder.

- Det er et spændende forsøg, der kan give os ny viden og indsigt, og måske kan anvise nye veje i løsningen af vores udfordringer med elever, der har det svært. Det er ingen hemmelighed, at forsøget i høj grad er Torben Elsigs idé, som vi fører ud i livet, men hele udvalget bakker op om forsøget og vil følge det med interesse, siger Martin Sikær, formand for Børne- og Familieudvalget, der har finansieret en ekstra stilling til forsøget.

 

Der prøves samtidig andre veje i psykologbetjeningen

 

Psykologerne i TCBU er i dag delt op i tre grupper, der har specialiserede opgaver: en gruppe betjener skolernes almenafdeling, en anden skolernes specialafdelinger og tredje daginstitutionerne.

 

Psykologerne betjener både de kommunale skoler og institutioner og de private. Specialiseringen har nogle fordele - f.eks. psykologernes viden om "deres" aldersgruppe.

Den har dog også ulemper. Ikke mindst det skift i psykolog, der kommer, når et barn med udfordringer skifter fra dagtilbud til skole. Selvom der altid er overleveringer fra psykolog til psykolog, vil det give en stærkere kontinuitet, hvis psykologen, der kender barnet fra dagtilbud, følger det videre i skolen.

 

Uafhængigt af budgetforligets forsøg har det derfor gennem længere tid været arbejdet med en generel omlægning, hvor samme psykolog i videst muligt omfang betjener en skole og tilhørende daginstitutioner.

 

Det er åbenlyst, at den igangværende generelle omlægning er en anden retning end forsøgene på de to skoler, der jo netop knytter den samme psykolog 100% til en enkelt skole. 
- Det kan virke som to modsætninger, men jeg ser det nu som en fordel, at vi prøver forskelligt af. Det giver os endnu mere viden og rigtig gode muligheder for at træffe kloge valg, siger Martin Sikær.