Pressemeddelelse
6. december 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jellingvej spærres for trafik i et døgn

 
 
 
 

Trefor udfører ledningsarbejde på Jellingvej fra onsdag morgen 11. december til torsdag formiddag 12. december.

 
 
 
 

Jellingvej spærres i et døgns tid på onsdag 11. december, imens Trefor får udbedret et brud på vand- og kloakledning.

 
 
 
 

Når den værste morgentrafik er afviklet onsdag morgen 11. december, går Trefor i asfalten for at reparere et brud på både vand- og kloakledning på Jellingvej, der opstod fredag 28. november.

 

Det betyder, at bilister fra onsdag morgen kl. 8.30 til torsdag formiddag kl. 11 bliver omdirigeret på strækningen fra Nordlandsvej til Lindeallé. Mod Jelling er der omkørsel via Høgsholt til Hovertoften og mod Vejle via Frederikshøjvej til Grejsdalsvej. Det vil dog være muligt for beboere og folk med ærinde i området at køre frem til afspærringen.

 

Forsyner 5.000 husstande og sygehus

- Det er naturligvis rigtigt ærgerligt, at vi endnu engang er nødt til at lukke en trafikeret færdselsåre af, fordi der er brud på ledningsnettet i jorden. Men den berørte vandledning er en vigtig ledning, der dagligt forsyner ca. 5.000 husstande med vand samt sprinkleranlæggene på Vejle Sygehus, så det er afgørende, at den fungerer ordentligt. Heldigvis har vi aftalt med Trefor, at de udfører arbejdet i løbet af et døgns tid, siger Gerda H. Jørgensen, formand for Teknisk Udvalg i Vejle Kommune.

 

Lukkes for vandet om natten

Vejle Kommune har valgt at udskyde reparationsarbejdet til næste uge, så der er tid til at opsætte informationsskilte, lave omkørsel og omdirigere busserne. Målet er at skabe mindst mulig gene for borgerne.

For de lokale husstande vil arbejdet med ledningsnettet dog betyde, at der lukkes for vandet fra onsdag aften kl. 22 til torsdag morgen kl. 05.30. Da arbejdet også foregår om natten, kan der forekomme støjgener i nattetimerne, men Trefor bestræber sig på at tage videst muligt hensyn.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Gerda H. Jørgensen, formand for Teknisk Udvalg, tlf. 23 46 18 94

Lars Bolander, afdelingschef Vej & Park, tlf. 21 54 78 41