Pressemeddelelse
2. november 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De unge sætter præg på ny handicappolitik

 
 
 
 

Bedre muligheder for at deltage i samfundslivet skal være i fokus i den kommende politik, hvis man spørger de unge.

 
 
 
 
 
 
 
 

Og det er netop, hvad Peter Skov Jørgensen, formand for Handicaprådet i Vejle Kommune, er i fuld gang med. Han besøger i øjeblikket Vejle Kommunes specialklasser for unge med fysiske eller psykiske handicaps for at få input til kommunens nye handicappolitik.

Fremtidsdrømme
Han spørger bl.a. ind til, hvordan det gode liv udfolder sig ifølge dem, om deres drømme for fremtiden og de barrierer, som evt. står i vejen for at realisere drømmene.


- De er meget velformulerede og velreflekterede, siger formanden om mødet med de unge: - Og de er vigtige at bringe i spil, når vi skal lave en politik, som peger fremad og får indflydelse på deres fremtid.

Han fortæller også, at de samstemmende ønsker sig bedre muligheder for at deltage aktivt i samfundslivet, og at deres største bekymringer går på, hvordan de finder en vej ind på arbejdsmarkedet og bliver del af sociale fællesskaber.

 

- Mennesker med handicap oplever ofte et tomrum i hverdagen og har svært ved at knytte tætte, sociale relationer, siger Peter Skov Jørgensen: - Og det bliver ikke nemmere, når man går i specialskole langt væk fra bopælen og dermed også langt væk fra skolekammeraterne.

Derfor glæder han sig over, at der bliver lavet en politik, der netop danner rammen for de unges drømme, og som har følgende fire temaer: Inklusion, uddannelse og beskæftigelse, sundhed og teknologi.

 

Også Gitte Frederiksen, formand for Voksenudvalget, glæder sig over, at der er sat gang i en ny handicappolitik:

- Alle skal have mulighed for et selvstændigt liv med høj livskvalitet - og mulighed for deltage og bidrage ligeværdigt i samfundslivet og få del i fællesskabet. Derfor skal de psykiske og fysiske rammer inddrages i handicapaspektet i Vejle Kommunes planlægning på alle politikområder. Vi har nu muligheden for at tænke visionært og løfte hele handicapområdet, så borgere med handicaps får et godt, sundt og indholdsrigt liv. 


Temamøde om ny handicappolitik
Da den kommende politik skal favne bredt og inddrage alle handicapområder, inviterer Vejle Kommune forskellige interessenter til stormøde for at få input til politikken. Mødet foregår fredag den 9. november i DGI-huset. De unge har fået en invitation til mødet. Det samme har lokale handicapforeninger, politikere og embedsfolk fra relevante afdelinger i kommunen, så politikken går på tværs af de kommunale områder.


Den nye handicappolitik erstatter den nuværende, som har 8 år på bagen. Den nye politik sendes i høring i løbet af marts 2019 og forventes vedtaget i juni 2019.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Peter skov Jørgensen, formand for Handicaprådet, tlf. 23 32 40 62.
Gitte Frederiksen, formand for Voksenudvalget, tlf. 24 42 86 95.