Pressemeddelelse
20. november 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle Kommune nomineret til ”Årets kommunale ildsjæle"

 
 
 
 

Statens Kunstfond har valgt at nominere Vejle Kommune for at skabe stærke organisatoriske rammer om kunstprojekter.

 
 
 
 

Anders Bonnesens 400 meter kunstfortorv ved Flegmade er blot et af mange eksempler på, hvordan kunst indtænkes i byudvikling.

 
 
 
 

"Vejle Kommune skaber stærke organisatoriske rammer om kunstprojekter. Rammerne tilgodeser både kunsten og bureaukratiet, uanset om kunsten indgår i et anlægsprojekt, byudvikling eller klimasikring. Et bevidst arbejde på tværs af forvaltninger og fagligheder giver inkluderende processer.

Kommunen sikrer kunstprojekters fremdrift og brede opbakning ved at involvere de politiske beslutningstagere på det rette tidspunkt."

 

Sådan lyder begrundelsen for at nominere Vejle Kommune til prisen "Årets kommunale ildsjæle" fra Søren Taaning, formand for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, der står bag prisen.

 

Kunst skaber værdi

Som en del af kommunens arkitekturpolitik arbejder Vejle Kommune med at indtænke kunst i byudviklingen.

 

Det gælder eksempelvis på Flegmade i Vejle, hvor et 400 meter langt kunstfortov af Anders Bonnesen flankerer supercykelstien. Det gælder også i Jelling, hvor kunstneren Ingvar Cronhammar har været med til at udvikle palisade og skibssætning i Monumentområdet. Eller i Give, hvor Kunstnerduoen Bank & Rau i samarbejde med byens borgere, erhvervsliv og Skulpturby.dk har udviklet og produceret kunstværket "Er du hjemme?"

 

Kunst som anlæg

Kunst er også en vigtig del af bybilledet, når der udformes nye broer, vejdæksler og tekniske anlæg. Og når klimaudfordringer skal formidles, som eksempelvis i årets kunstudstilling Floating Art eller i den nye kunstsatsning Byen, Vandet og Kunsten, hvor internationale kunstnere sætter fokus på vandets rolle i Vejle Ådal. I flere af projekterne er Statens Kunstfond en væsentlig samarbejdspart.

 

Bevidst strategi

- Vi er naturligvis både glade og stolte over at være nomineret til prisen. Vi arbejder helt bevidst med at integrere kunst og spændende arkitektur i udviklingen af vores kommune, og at gøre det til en helt naturlig del af det at bo i Vejle. Det kan kun lade sig gøre gennem et velfungerende samarbejde, på tværs af kunstnere, borgere, foreninger, politikere, forvaltninger og erhvervsliv, siger Lisbet Wolters, stadsarkitekt i Vejle Kommune.

 

Råd skal udvikle kunstneriske miljøer

Vejle Kommune har ligeledes nedsat et Billedkunstråd, der løbende arbejder for at udvikle kunsten og de kunstneriske miljøer i Vejle Kommune. Rådet har deltagelse af både professionelle kunstnere og politikere, og arbejder bl.a. sammen med de lokale kunstnere om udvikling af blandt andet udstillingssteder og kunstnerværksteder.

 

- I Vejle Kommune ser vi kulturen som en naturlig del af løsningen på mange af de større udfordringer, som kommunen står over for. Vi bruger kulturen som løftestang til at sætte fokus på emner som borgernes mentale sundhed, klimaforandringer og byudvikling. Samtidig har vi et stort fokus på at skabe gode rammer for kommunens frivillige og foreningsliv, så de kan blomstre og skabe fælles kulturelle oplevelser for borgerne, siger Sofie Plenge, kulturdirektør i Vejle Kommune.

 

Fire kommuner nomineret

Ud over Vejle Kommune er også Esbjerg, Helsingør og Thisted kommuner nomineret. Prisen "Årets kommunale ildsjæle" uddeles 2. december 2019 på Det Kongelige Bibliotek i København i forbindelse med Statens Kunstfonds konference "Work-in-Progress". Med prisen følger et studierejselegat på 15.000 kr. til det vindende team.

 

FAKTA Statens Kunstfond

Statens Kunstfond er Danmarks største kunstfond, der arbejder for at give borgere i hele landet kunstoplevelser af høj kvalitet og udvikle kunstnerisk talent. Fonden har mere end 65 puljer og giver penge til produktion og formidling af billedkunst, film, litteratur, musik, scenekunst, arkitektur, kunsthåndværk og design. Pengene fordeles på baggrund af ansøgninger, og man kan blandt andet søge til spillesteder, teaterfestivaller, forfatterarrangementer, børn og unges møde med kunst, kunst i byrum, på hospitaler og skoler samt oversættelse af litteratur. Der bliver hvert år uddelt midler til mere end 6000 projekter eller kunstnere.

Siden 1956 har Statens Kunstfond arbejdet med kunst i offentlige rum - i byrum, på skoler, hospitaler og andre offentlige institutioner. Det overordnede formål er at bringe kunsten ud til borgere i hele landet. Det kan fx ske gennem samarbejder med lokale om realisering af større værker, udlån af kunst, kunsthåndværk og design eller gennem rådgivning. I dag er over 13.000 værker placeret på omkring 2.300 forskellige steder rundt om i hele landet. Find ud af mere om kunsten på vores.kunst.dk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Lisbet Wolters, stadsarkitekt i Vejle Kommune, tlf.: 20 33 94 68

Sofie Plenge, kulturdirektør i Vejle Kommune, tlf.: 60 60 99 23