Bruger velfærdsteknologi til at nudge til en bedre hygiejne

 
 
 
 

I uge 38 er der national Hygiejneuge, og på Vejle Kommunes plejecentre og bosteder sættes der ekstra fokus på brugen af de velfærdsteknologier, som skal motivere til en bedre hygiejne.

 
 
 
 
SKYEN - velfærdsteknologi

SKYEN er en af de velfærdsteknologier, som skal nudge til et bedre indeklima

 
 
 
 

 

Rådet for Bedre Hygiejne arrangerer hvert år en kampagneuge i uge 38, som sætter fokus på en bedre hygiejne i hjemmet, på arbejdet, i skoler, på sygehus og plejehjem - og mange flere steder i hverdagen. Og hygiejne og rengøring har aldrig fyldt mere end netop nu på grund af corona.

 

Ifølge Rådet for Bedre Hygiejne handler hygiejne grundlæggende om at kunne hjælpe sig selv og andre til et sikkert og sundt liv. Og det handler ikke kun om regler, rammer og retning, men i lige så høj grad om mennesker og motivation.

 

Og netop det med motivation er omdrejningspunktet for Vejle Kommunes fokus i løbet af Hygiejneugen:

 

- Og hvad er bedre end at bruge velfærdsteknologi til at motivere til et bedre og sundere arbejdsmiljø, fortæller Anne Dunker, der er velfærdsteknologikonsulent i Vejle Kommune og ansat til at hjælpe plejecentre og handicapcentre til at bruge og udnytte ny velfærdsteknologi bedst muligt.

 

Hun fortæller, at teknologien "SKYEN" lige er blevet taget i brug på flere plejecentre og bosteder og skal nudge til et bedre indeklima. "SKYEN" er en lampe med indbygget CO2-måler. Den lyser rød, når mængden af CO2 rammer det skadelige niveau og viser, at det er på tide at lufte ud. Lampen lyser blåt, når indeklimaet er optimalt. Teknologien afprøves i opholdsrum og større personale- og kontorlokaler.

 

Nudging er en måde at friste mennesker til at træffe et andet valg, og hvor de ikke føler, at de er blevet tvunget til en ny adfærd.

 

En anden teknologi er "Sani Nudge", der som navnet fortæller netop skal nudge til en bedre håndhygiejne blandt ansatte på bostedet Skansebakken i Brejning. Sani Nudge registrerer, hvor og hvor ofte der sprittes hænder af. Det sker med sensorer på deres ID-kortholdere og rundt på bostedet. De hygiejneansvarlige får tilsendt data fra sensorerne, så de kan spotte steder på bostedet, hvor der er behov for at stramme op på håndhygiejnen.

 

- Det giver helt nye muligheder for at sætte ind, hvor der er behov for at nudge til bedre håndhygiejne både for at passe på borgerne og for at reducere sygdom blandt ansatte og mindske smittespredning, fortæller Hanne Styrbak, den anden af kommunens i alt to velfærdsteknologikonsulenter.

 

Nye måder at fjerne bakterier på
Mange genstande, der ofte skifter hænder, kan være vanskelige at rengøre på grund af størrelsen eller materialet. Det gælder puslespil, en blød lænestol eller større kontaktflader som gelændere og borde. Derfor er der er brug for hjælpemidler til at lette personalets arbejdsgange med desinficering, hvilket har vist sig at være særligt nødvendigt i forbindelse med corona. Denne løsning kunne være en UV bar, som er et håndholdt og mobilt redskab til desinficering med UVC-lys. Et UV Tower, som kan desinficere hele rum på kort tid - eller en UV Bench, som udover at fungere som bænk også kan bruges til at desinficere for eksempel medarbejdertelefoner. Alle tre teknologier er ved at blive testet i Vejle Kommune.

 

Og netop Hygiejneugen skal bruges til at sætte fokus på brugen af - og ikke mindst gevinsten ved at bruge disse velfærdsteknologier, og Vejle Kommunes lokale hygiejnegruppe sætter flere lokale initiativer i gang.

 

60 mio. kr. til velfærdsteknologi
Pengene til indkøb af velfærdsteknologierne kommer fra Vejle Kommunes velfærdsteknologipulje. I budgetforliget i 2012 blev der afsat 20 mio. kr. til at teste og investere i teknologi, som skal imødekomme de kommende års demografiske udfordringer. I 2017 blev der afsat yderligere 20 mio. kr. til investeringer frem til 2020. Og i budgetforliget 2020 blev der lavet endnu en pulje på 20 mio. kr., som frem til 2024. Alle de teknologier, Vejle Kommune afprøver, skal have potentiale til både at forbedre borgernes trivsel og frigøre ressourcer til andre opgaver på sundheds- og velfærdsområdet.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

 

Anne Dunker, velfærdsteknologikonsulent, telefon 61 14 57 46
Hanne Styrbak, velfærdsteknologikonsulent, telefon 20 12 84 67