Bredt samarbejde på tværs af politiske udvalg baner vejen for Vejle Kommunes nye hjemløsestrategi

 
 
 
 

Hjemløshed er en svær størrelse. For hvornår er man hjemløs eller i risiko for at blive det, og hvor går grænsen for, hvornår f.eks. uddannelsesinstitutionen, den nærmeste omgangskreds eller kommunen skal på banen? Vejle Kommune har fået en ny hjemløsestrategi, hvor løsningerne skal findes i et bredt samarbejde på tværs af politiske udvalg, kommunale forvaltninger, råd og frivillige organisationer.  

 
 
 
 

Et bredt flertal i Byrådet har i går vedtaget Vejle Kommunes nye hjemløsestrategi. Strategien står på skuldrene af Hjemløsestrategien 2019-2022 og skal blandt andet bygge videre på de tiltag, der allerede er sat i gang. I den nye hjemløsestrategi er der valgt fem strategiske områder ud, som får et særligt fokus de kommende fem år:

  • Forebyggelse og overgange
  • Boliger
  • Fleksibel støtte
  • Job, uddannelse og fællesskaber
  • Samarbejde og koordinering

Og målet er helt klart. Med strategien ønsker Byrådet i Vejle Kommune både at støtte de borgere, der er i risiko for hjemløshed i at blive boende i egen bolig, og at støtte de borgere, der ikke har et sted at bo i at få en bolig.

 

"Det handler om mennesker, som, udover at de ikke har et sted at bo, også kan have sociale, psykiske eller fysiske udfordringer i kombination med misbrugsproblematikker. Hjemløshed er derfor en kompleks problemstilling, og der findes ikke én opskrift på, hvordan man hjælper dem", forklarer Lone Myrhøj, formand for Voksenudvalget.

 

At finde en bolig gør det ikke alene. Derfor er der i den nye hjemløsestrategi også lagt op til en mere fleksibel støtte til at få hverdagen til at fungere og til en mere smidig, nem og entydig kontakt til Vejle Kommunes forskellige afdelinger.

 

"Housing First-metoden har vist gode resultater, og den vil vi derfor gerne bruge i arbejdet. Herudover har vi udvalgt fem strategiske fokusområder, som vi vil arbejde målrettet med. Særligt samarbejde og koordinering på tværs af politiske skel og kommunens forskellige forvaltninger er afgørende for at komme i mål med, at der bliver færre borgere i hjemløsehed. Dét afspejler det brede flertal af Byrådet, som stemte den nye hjemløsestrategi igennem", siger Lone Myrhøj.

 

Fakta

Antallet af borgere i hjemløshed har de sidste fem-otte år ligget på et stabilt niveau i Vejle Kommune. I 2022 var der ifølge VIVEs nationale kortlægning 109 borgere, der ikke havde et sted at bo. I samme periode har Vejle Kommune oplevet en stigning i antallet af unge mennesker, som ikke har nogen bolig - en tendens, der også ses i resten af landet.
 

Strategien gælder i en femårig periode fra 2023 til og med 2028. Efter vedtagelsen skal strategien omsættes til konkrete handlinger og projekter.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Lone Myrhøj, formand for Voksenudvalget, lonmy@vejle.dk, 23 30 81 80