Pressemeddelelse
28. maj 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pårørende til psykisk syge får en håndsrækning

 
 
 
 

Til efteråret starter kurset "LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende". Vejle Kommune søger frivillige instruktører, der selv er pårørende til mennesker med længerevarende psykiske problemer.

 
 
 
 
 
 
 
 

En del af kursuskonceptet er, at instruktørerne selv er pårørende, og har fundet en vej i hverdagen som pårørende:

"Instruktørerne ved, hvordan det føles, når psykiske problemer hos ens nærmeste giver begrænsninger og bekymringer i hverdagen. Samtidig har de gennemført en uddannelse, som giver dem kompetencer til at lede kurset," fortæller Lisbeth Harkes Andreassen, der er koordinator på kurset.
 

Konceptet er udviklet og gennemtestet af Komiteen for Sundhedsoplysning. Vejle Kommune har også gode erfaringer med Komiteens kurser, der alle går under navnet "Lær at tackle".

Søger instruktører
Den første frivillige har allerede meldt sig. Men Vejle Kommune søger flere:
 

"Vi håber, at vi kan finde tre instruktører, der finder glæde ved at hjælpe andre. Det skal være et menneske, der har lært at passe på sig selv. For som pårørende er du ofte under pres, og over år er du i risiko for selv at blive syg, nedtrykt eller udvikle stress. Derfor søger vi frivillige, der har overskud og kan fungere som rollemodeller," siger Lisbeth Harkes Andreassen, som er koordinator på pårørendeforløbene.
 

Det er planen, at der udbydes kurser to gange om året i Vejle. Ansøgningsfristen er fredag d. 14. juni. Det er Recovery College og Sundhedsafdelingen, der står for kurset.


Instruktørerne gør en forskel
Som instruktør på kurset kan du være med til at gøre en forskel for andre mennesker:

"Rigtig mange pårørende mangler redskaber til at mestre en presset hverdag. Som instruktør kan du være med til at sætte pårørendes egen trivsel på dagsordenen, så de kan holde tungen lige i munden," siger Lisbeth Harkes, der har lang erfaring inden for psykiatriområdet.


Det kræver ikke undervisningserfaring at blive instruktør, og du bliver klædt på til opgaven. Dels gennem fire undervisnings- og supervisionsdage. Dels ved en grundig introduktion til et gennemarbejdet undervisningsprogram. Desuden får du mulighed for løbende at udvikle dig fagligt og personligt sammen med andre frivillige instruktører.

Er du interesseret, kan du kontakte koordinator Marianne Neerholt på tlf. 23 74 52 64 eller koordinator Lisbeth Harkes Andreassen tlf. 29 13 14 71.
 

➡️Du kan læse mere her: recoverycollege.vejle.dk
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Lisbeth Harkes Andreassen, koordinator,  tlf. 29 13 14 71, LHAAN@vejle.dk
(Lisbeth har møder, men tjekker jævnligt sin telefon)