Pressemeddelelse
17. november 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejles handicap-ansatte får idrætscertificering

 
 
 
 

Alle ansatte i Vejle Kommunes dagtilbud for voksne med handicap får nu en idrætscertificering, så de bedre kan motivere borgerne til bevægelse. Det er helt naturligt i en kommune, som er parasportens hovedstad, og som har fokus på lighed i sundhed.

 
 
 
 
 
 
 
 

Idrætscertificeringen hedder "Tilpasset idræt og bevægelse" og er, som titlen fortæller, idræt og bevægelsesaktiviteter, der er tilrettelagt, så mennesker med nedsat funktionsevne kan deltage uanset fysiske, mentale og sociale evner. Certificeringen sker sammen med PARAsport, som underviser de cirka 50 medarbejdere, der arbejder i områdets dagtilbud for voksne med handicap, i pædagogisk idræt.

Motion i trygge rammer
- Mennesker med handicap har samme behov for motion og fællesskaber som alle andre, men samtidigt også behov, som meget vanskeligt kan tilgodeses i traditionel foreningsidræt. Og derfor vender vi nu tingene på hovedet og fremmer motion og fællesskaber ved at rykke aktiviteterne tættere på dem og ved at uddanne medarbejderne, så de er klædt på til motivere til mere bevægelse. Som en form for omvendt inklusion. For borgerne vil allerhelst være, hvor de kender omgivelserne og er trygge, fortæller handicapchef Peter Anders Larsen om baggrunden for at idrætscertificere området - og sammenligner initiativet med folkeskolens understøttende undervisning, hvor bevægelse naturligt integreres i den nuværende pædagogik.

- Med PARAsportens idrætscertificering har vi fået endnu flere og konkrete redskaber - og medarbejderne får en større bevidsthed om de vigtige fysiske aktiviteter og får også koblet teorien på: Hvad virker godt i forhold til vores målgruppe? Det sikrer en opkvalificering af personalet, sammenfatter Peter Anders Larsen.
 

Og det har da også allerede vist sig, at sundhed og motion sagtens kan fremmes hos svage målgrupper i kraft af overskuelige fysiske udfordringer i sport og leg - og at nogle kan hjælpes til at være med ved at være sammen med andre på en sjov måde:

- Vi ser bestemt en motorisk udvikling hos nogle af borgerne på Bakkevænget. Samtidig er der flere, som gerne vil være med, fordi vi har mange forskellige og anderledes bevægelsesaktiviteter. Der er noget for alle, fortæller Kirsten M. Pedersen. Hun er afdelingsleder på Bakkevænget, som er det første dagcenter, som blev certificeret. Her er motion og bevægelse i dag på programmet fire gange om ugen, bl.a. Zumba fitness, langsomme og hurtige gåture osv. Borgernes ressourcer tænkes også ind på nye måder. F.eks. hjælper de i dag med uddele aviser og post. Og de bliver sendt til købmanden efter deres varer. Det er også en måde at få motion ind i hverdagen.


Kirsten M. Pedersen fortæller, at handicapområdet de sidste to år også har arrangeret olympiske lege for borgere på hele området for netop at motivere dem til at røre sig. Deltagelsen i legene med udlevering af medaljer og pokaler er motivationen for nogle af borgerne.

 

Idrætscertificeringen knytter an til en række af de bærende strategier for udvikling af Vejle Kommune - ikke mindst sundhedspolitikken og målet om at skabe lighed i sundhed for alle i Vejle Kommune og handicappolitikken, som handler om inklusion og lige vilkår uanset funktionsniveau.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Handicapchef Peter Anders Larsen, tlf. 21 57 79 18.
Afdelingsleder Kirsten M. Pedersen, tlf. 30 68 07 96.