Pressemeddelelse
25. maj 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malakitgrøntforurening: Forsøgsprojekt er næste skridt i Randbøldal

 
 
 
 

Søerne i Randbøldal er forurenet af malakitgrønt. Derfor indleder Vejle Kommune 25. maj et forsøgsprojekt, der skal give viden om, hvordan søerne bedst oprenses, og hvordan slam og vand fra slam bedst håndteres

 
 
 
 

Mandag 25. maj går et forsøgsprojekt i Randbøldal i gang. Projektet skal bl.a. give svar på, hvordan de malakitgrøntforurenede søer bedst oprenses.

 
 
 
 

Mandag eftermiddag sætter en gravemaskine tænderne i søerne i Randbøldal. Det sker, når Vejle Kommune indleder et forsøgsprojekt, der er næste tiltag mod malakitgrøntforureningen i søerne.

 

Her skal der afprøves forskellige metoder til, hvordan slam kan optages, afvandes og håndteres

 

Miljøministeren er orienteret

Formand for natur- og miljøudvalget Karl-Erik Lund påpeger, at den viden er afgørende for at vurdere, hvordan en oprensning skal foregå. Han uddyber:

 

- Forsøgsprojektet er næste skridt mod malakitgrøntforureningen. Den skal gøre os klogere på, hvordan oprensningen kan ske bedst, sikrest og billigst. Det er vigtigt, at vi får fjernet forureningen, så vi kan beskytte miljøet og understøtte dambrugserhvervene i området. Igennem årene har vi investeret mange penge og timer i naturgenopretning af Vejle Å og ådalen, og de investeringer skal sikres. Derfor glæder det mig, at vi nu får hul på forsøgsprojektet i Randbøldal.

 

Forsøgsprojektet ligger i forlængelse af miljøminister Lea Wermelins (S) besøg i Randbøldal i november. Ministeren er også orienteret om, at Vejle Kommune nu iværksætter forsøgsprojektet med opgravning og afvanding af en mindre mængde slam.

 

Dambrug og miljø skal sikres
Malakitgrønt er et kræftfremkaldende stof, der ophober sig i sediment og fisk i søerne i Randbøldal. Hvordan malakitgrønt ellers påvirker fødekæderne, vides dog ikke. Alligevel nedsættes grænseværdierne for malakitgrønt fra 28. november 2022, hvilket kan få betydning for lokale dambrug.

 

Projektleder Finn Toft Jensen fra Landbrug & Vand i Vejle Kommune forklarer i den forbindelse:

 

- Der er i konkrete tilfælde nedlagt et omsætningsforbud af fisk fra dambrug, og de kan få endnu sværere ved at sælge fisk, når grænseværdierne sænkes i 2022. Derfor håber jeg, at vi med dette forsøgsprojekt kan afklare, hvilken metode der vil give os den bedste vandkvalitet i Randbøldal.

Forsøgsprojektet løber fra 25. maj og et par uger frem. Når alle analyserne er færdige, vil natur- og miljøudvalget vurdere, hvad næste skridt mod malakitgrøntforureningen i søerne i Randbøldal skal være.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Karl Erik Lund, formand Natur- og Miljøudvalget, tlf. 21 54 83 37

Finn Toft Jensen, projektleder Landbrug & Vand, tlf. 51 50 54 41