Pressemeddelelse
7. september 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle sætter ekstra fokus på unges uddannelsesvalg

 
 
 
 

Der skal være en endnu bedre overgang mellem folkeskole og ungdomsuddannelse, og alle unge skal vejledes til at vælge en uddannelsesvej, der passer til lige præcis dem. Som noget nyt sendes lærerne nu også i praktik på en erhvervsuddannelse.

 
 
 
 

Vejle Kommune skærper sit fokus på, at give alle unge en god overgang mellem folkeskole og ungdomsuddannelse. Derfor lancerer Vejle Kommune en ny strategi, der skal bidrage til at kvalificere elevernes uddannelsesvalg, øge optaget på erhvervsuddannelserne, skabe relationer på tværs af uddannelsesmiljøerne og meget mere.

 

Formanden for Børne- og Familieudvalget, Torben Elsig-Pedersen, glæder sig over, at de unge nu klædes endnu bedre på til at kunne navigere i uddannelsessystemet:

 

- Det er afgørende, at vi får hjulpet vores unge med at lande et godt sted i uddannelsessystemet, der imødekommer lige præcis deres individuelle ønsker og behov, siger udvalgsformanden.

 

Det mener han, at den nye strategi kan hjælpe med:

 

- Det her er et vigtigt skridt på vejen mod at styrke vores uddannelsesindsats, så vi giver vores unge de bedste forudsætninger for at blive aktive samfunds- og arbejdsmarkedsdeltagere. Vi har derfor skærpet fokus på, at vores unge udvikler kompetencer til at finde deres egen vej i en fremtid, vi endnu ikke kender, udtaler Torben Elsig-Pedersen.

 

Strategien skal samtidig bidrage til, at Vejle Kommune opfylder de nationale uddannelsespolitiske målsætninger. Derfor stilles der også skarpt på, at folkeskoler, ungdomsuddannelser og Ungdommens Uddannelsesvejledning skal arbejde tættere sammen og drage nytte af hinandens viden til gavn for eleverne.

 

Det sker blandt andet gennem brobygnings- og praktikforløb. Erhvervspraktik på 8. årgang bliver desuden obligatorisk for alle elever i Vejle Kommune.

 

Lærerne skal også i praktik

Men det handler ikke alt sammen om, hvordan eleverne klædes bedst muligt på. Som noget nyt skal lærerne nemlig også i praktik. Allerede i dette skoleår 20/21 skal lærere fra overbygningen i 2 dages praktik på erhvervsskolerne sammen med skolens UU-vejleder.

 

- Vi har besluttet, at vores lærere og UU-vejledere skal i 2 dages praktik ude på erhvervsskolerne. Det skal de blandt andet fordi, vi har fokus på, at flere unge skal søge ind på en erhvervsuddannelse. På den måde sikrer vi, at lærerne og vejlederne får større viden om de forskellige uddannelses-muligheder og dermed kan vejlede eleverne på det bedst mulige grundlag, siger Torben Elsig-Pedersen.

 

Skolerne skal nu udarbejde en lokal handleplan for, hvordan de vil arbejde med den gode overgang. Skolerne er forskellige steder i forhold til arbejdet, så der er behov for en differentieret tilgang til virkeliggørelsen af strategien.

 

Torben Elsig-Petersen ser frem til at følge skolernes arbejde:

 

- Jeg er sikker på, at vores skoler har mange gode ideer til, hvordan de vil arbejde med strategien, så vi kan give vores elever det bedste springbræt til at starte uddannelse, afslutter udvalgsformanden.

 

FAKTA:

Formålet med overgangsstrategien i Vejle Kommune er:

  • At 90 % gennemfører en ungdomsuddannelse inden de fylder 25 år og 10 % skal have fast tilknytning til arbejdsmarkedet - inden de fylder 25 år
  • At 25 % vælger en erhvervsuddannelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse i 2020. 30 % skal vælge en erhvervsuddannelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse i 2025
  • At ingen unge under 18 år, som har afsluttet deres folkeskole må gå uden en uddannelse/uddannelsesrettet aktivitet
 
 
 
 
Kontaktinformation

Torben Elsig-Pedersen, formand for Børne- og Familieudvalget, tlf. 40 94 57 40

Ulla Riisbjerg Thomsen, chef for Uddannelse & Læring, tlf. 24 43 60 41