Pressemeddelelse
10. december 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stormflodsstrategi skal garantere det gode møde med vandet

 
 
 
 

Byrådet har netop vedtaget den stormflodsstrategi, der i et halvt år har været i borgernes hænder. Med strategien får politikerne et vigtigt værktøj i arbejdet med at skabe en stormflodsbeskyttelse, der gror med byen.

 
 
 
 
 
 
 
 

I det spæde forår landede et næsten 100 siders langt udkast til en stormflodsstrategi for Vejle kommune på byrådets bord. En strategi, der peger på løsninger på nogle af de udfordringer, Vejle Fjord kan give midtbyen i takt med, at klimaforandringer betyder stigende vandstand i havene og flere og voldsommere storme og stormfloder.

Onsdag 9. december 2020 blev Vejle Kommunes stormflodsstrategi, efter et halvt år i høring, endeligt vedtaget af et enigt byråd.

 

Et vigtigt værktøj for alle

- Det er en flot og gennembearbejdet stormflodsstrategi, som nu skal indgå som et væsentligt stykke værktøj i vores risikostyring af de udfordringer, som vand helt generelt giver i kommunen, siger borgmester Jens Ejner Christensen og fortsætter:

 

- Vi er jo sammen med resten af verden udfordret af mere og kraftigere vand fra oven, stigende grundvand fra neden og risiko for flere stormfloder fra fjorden. Stormflodsstrategien sikrer en resilient udvikling af Vejle midtby. Det har været vigtigt for os at skabe en strategi, der kan udvikle sig i takt med, at byen gror, og i takt med, at vi hele tiden bliver klogere på vand.

 

Covid-19 kom på tværs

Kystdirektoratet har udpeget Vejle som en af i alt 14 danske byer, der er i særlig risiko for oversvømmelser fra søer, åer og fjorde. I 2019 blev Vejle Kommune udvalgt som pilotkommune i Realdanias projekt Byerne og Det Stigende Havvand.

Byrådet valgte derfor helt bevidst at sende stormflodsstrategien i en usædvanlig lang høringsperiode på et halvt år for at få borgerne inddraget så meget som muligt.

Der var bl.a. lagt op til fire såkaldte stormflodssaloner med borgerne under høringsperioden, hvor strategiens indhold skulle diskuteres fra forskellige vinkler for at skabe en fælles forståelse for stormflod og stigende havvand. Men så blev Danmark ramt af Covid-19, og der måtte tænkes nyt i stedet for at aflyse.

Borgerne er stadig blevet hørt og mødt - knap så meget fysisk, men snarere i et online univers. Der er produceret to film om strategien, der har været en åben idékonkurrence for arkitekter, landskabsarkitekter og kunstnere, der har været et Pop-Up Bylaboratorium på Havnepladsen, og der har været kunstudstilling langs Vejle Fjord.

 

Fælles forståelse med borgerne

- Vi står nu med en solid strategi og et løsningskatalog, hvor vi kan hente gode idéer og forslag, når vi skal tænke nye løsninger og muligheder i mødet med det vand, der uundgåeligt er en del af Vejle. Og lige så vigtigt, så har vi med aktiviteterne i høringsperioden arbejdet for at skabe en fælles forståelse med borgerne, når vi frem over taler om stormflodsbeskyttelse og koter, siger Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget.

 

Stormflodsstrategien i sig selv forpligter ikke til handling, men danner grundlag for det videre arbejde med, hvordan byen og havnen skal beskyttes i forhold til fremtidens klima med mere vand og flere og kraftigere stormfloder. I strategien er der bl.a. beskrevet tre faser og forslag til tiltag, og her vil nogle af tiltagene blive medtaget i den kommende revision af Vejle Kommunes risikostyringsplan for oversvømmelse for perioden 2021-2027. Der vil blive arbejdet videre med løsningsforslag og finansiering i samarbejde med bl.a. relevante interessenter og borgere.

 

Læs hele stormflodsstrategien.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Jens Ejner Christensten, borgmester i Vejle Kommune, tlf. 20 16 32 14

Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget, tlf. 20 61 54 80