Faste hjemmeplejeteams med fast personale skal skabe tryghed for ældre og ansatte

 
 
 
 

Vejle er en af de mange kommuner i Danmark, der fra 1. april skal i gang med et projekt, der organiserer ældreplejen i faste, tværfaglige teams - i første omgang i tre hjemmeplejedistrikter.

 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle Kommune har fået 9,6 mio. kr. af Socialstyrelsen til at afprøve faste teams i hjemmeplejen. Det glæder seniorudvalgsformand Gitte Frederiksen, da brugerundersøgelser af tilfredsheden med hjemmeplejen viser, at den personlige relation til medarbejderne og genkendeligheden er afgørende for tilfredsheden:

- Faste teams og genkendelige ansigter skal derfor være med til at løfte kvaliteten i ældreplejen, skabe tryghed hos de ældre og sikre en større arbejdsglæde blandt de ansatte, siger Gitte Frederiksen.


I dag møder hjemmeplejens medarbejdere typisk ind og får en besøgsliste fra planlæggerne udleveret. Når de faste teams bliver en realitet, skal de i højere grad selv være med til at planlægge, hvem de skal besøge.
 

SOSU-hjælper Birgith Brusgaard Nielsen, der arbejder i hjemmeplejedistrikt Distrikt Øst 2 i Børkop og Brejning, er en af de ansatte, der ser frem til at blive del af et fast team:

 

- At arbejde i et fast team får betydning for samarbejdet med de ældre, fordi vi får bygget en god relation op og kan snakke sammen. Så er det også nemmere at opdage, når der er et eller andet galt, siger Birgith Brusgaard Nielsen og fortsætter:

- Jeg glæder mig også til at få et tættere samarbejde med mine kollegaer, da vi skal arbejde sammen som et hold, hvor vi hjælper hinanden og arbejder mod fælles mål. Det bliver så godt. Jeg kan slet ikke vente med at komme i gang.
 

Inspireret af hollandsk model
Den model, Vejle Kommune skal afprøve, henter inspiration fra Holland. 

 

- Det er en model at organisere ældreplejen på, som giver borgerne en bedre kontinuitet i forhold til, hvilke medarbejdere der kommer i hjemmet. Modellen giver samtidig medarbejderne bedre muligheder for at yde den indsats, som de selv skønner er den rigtige. Det handler om, at der i de teams, som bliver sammensat, er både sygeplejersker, SOSU-assistenter og -hjælpere. Når de arbejder tæt sammen i små, faste teams, snakker de sammen og bruger deres forskellige fagligheder til, at de sammen kan sætte bedst muligt ind over for borgeren, siger Jesper Roskilde, seniorchef for hjemmeplejen, der vil tilpasse modellen til det danske velfærdssamfund og dansk lovgivning.

 

Tre distrikter får faste teams
30. marts godkendte Vejle Kommunes Seniorudvalg, at tre ud af i alt ni hjemmeplejedistrikter i første omgang skal afprøve modellen med de faste teams. Det drejer sig om Distrikt Nord 2 i Vestbyen i Vejle, Distrikt Øst 2 i Børkop og Brejning og Distrikt Vest 2 i Vejle midtby. Projektet forventes at omfatte 560 borgere og 65 medarbejdere.

 

Projektet starter 1. april med bl.a. kompetenceudvikling af medarbejdere og klargøring af værktøjer og it-systemer, så borgeren fra 1. november kan få besøg af de faste teams. Projektet kører frem til udgangen af 2023. Efterfølgende bliver det evalueret, og de gode erfaringer vil blive bredt ud til den øvrige hjemmepleje.


----------------

Om TÆT på-handleplanen

Som en del af budgetforliget 2022-2025 godkendte byrådet handleplanen "Seniorområdet - TÆT på". Denne plan indeholder en række tiltag og projekter, der skal sikre et veldrevet seniorområde i fremtiden, og som sætter borgere, pårørende og medarbejdere helt i centrum. Et af projekterne er netop teamopdeling i distrikter, da undersøgelserne viste, at den personlige relation til medarbejderne og genkendeligheden er vigtigt for borgerens tilfredshed med hjemmeplejen og med til at skabe tryghed. Læs mere om handleplanens projekter på www.udvikling.vejle.dk/senior

 

--------------------

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Gitte Frederiksen, seniorudvalgsformand, telefon 24 42 86 95.
Jesper Roskilde, seniorchef for hjemmeplejen, telefon 71 11 17 13.