Pressemeddelelse
9. oktober 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brug din stemme til Ældrerådsvalget

 
 
 
 

Kandidaterne til Ældrerådsvalget er fundet, og borgere over 60 år med bopæl i Vejle Kommune opfordres til at stemme til valget. Sidste frist er den 7. november kl. 23.59.

 
 
 
 
 
 
 
 

Er du fyldt 60 år og bor i Vejle Kommune, kan du stemme til Ældrerådsvalget i Vejle Kommune og vil modtage valgmateriale i løbet af den næste uge.

Hold øje med din E-Boks
Hvis du er tilmeldt digital post, vil du modtage materialet i din digitale postkasse (E-boks) den 16. oktober, og du skal stemme elektronisk.

Er du ikke tilmeldt digital post, modtager du valgmaterialet med posten i løbet af denne uge. Valgmaterialet består af en folder, hvor du kan læse om de opstillede kandidater, en stemmeseddel og en frankeret svarkuvert.

Hvis du ikke har modtaget valgmaterialet digitalt eller med posten senest den 17. oktober, så skriv til support@aion.dk eller ring til telefon 26 12 25 20.

Du har mulighed for at stemme frem til 7. november kl. 23.59.

Der skal vælges i alt 13 medlemmer og 6 suppleanter til Ældrerådet. De opstillede kandidater, der får flest stemmer, er valgt. De kandidater, der ikke vælges til Ældrerådet, er suppleanter i forhold til deres stemmeantal. Det nye Ældreråd sidder fra den 1. januar 2018 og fire år frem.

Ældrerådsarbejdet
Ældrerådet er kommunens ældrepolitiske råd, som bliver hørt i sager, der vedrører ældre, inden de bliver behandlet i de politiske udvalg eller i byrådet i Vejle Kommune. Ældrerådet kan også på eget initiativ rejse sager. Medlemmerne af Ældrerådet er uafhængige af partipolitiske, religiøse og organisatoriske interesser, og skal alene vurdere sagerne og rådgive ud fra, hvad der er de ældres ønsker og behov.

Ifølge Hans Erik Pedersen, formand for det nuværende Ældreråd, har Ældrerådets arbejde stor betydning og er med til at gøre en forskel for de ældre i Vejle: - Vi har høringsret i sager, der vedrører ældre. Vi deltager også i dialogmøder med Seniorudvalget, hvor politikerne tager emner op, som vi gerne vil i dialog med dem om, ligesom vi modtager henvendelser om problemstillinger fra ældre og pårørende.

Derfor er det også vigtigt, at Ældrerådet har stor opbakning. På vegne af Ældrerådet opfordrer formanden derfor kommunens 60+ borgere til at stemme til valget.

De opstillede kandidater
Der kan stemmes på en af følgende 27 kandidater, som er opstillet alfabetisk efter fornavn:

Anna Marie Bjorholm Dahl
Anne Grethe Lund
Anne-Birgitte Bruskin
Anny Nørgaard Gosvig
Bent Illum Eskesen
Bodil Sørensen
Connie Axel
Dorte Rørbye
Dorthe Jørgensen
Erik Breinholt Dam
Erik Morten Andersen
Flemming Rasmussen
Gunnar Matthiesen
Hans Erik Pedersen
Helle Susanne Sejdelin
Iben Bente Jespersen
Inge Merete Kristiansen
Inge Nordheim
Jens Christian Forman
Kurt Ingesen
Marie Schouenborg
Peter Faurby
Povl Tiedemann
Rene Faber Jensen
Sune Brolund
Svend Egon Christensen
Tommy Odgaard Berg Kjeldsen

 

Læs mere om kandidaterne på www.vejle.dk/aeldreraad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

For mere information om valget kontakt Hans Erik Pedersen, formand for Ældrerådet og valgbestyrelsen, på telefon 41 81 55 00. For mere information om Ældrerådet kontakt medlemmerne af det nuværende Ældreråd. Find deres kontaktoplysninger på www.vejle.dk
 

Læs mere om Ældrerådsvalget på www.vejle.dk/aeldreraad