Pressemeddelelse
6. oktober 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyt VISO-center styrker Vejle Kommunes specialiserede handicapområde

 
 
 
 

Fire handicapcentre i Vejle Kommune er blevet VISO-certificerede og har dannet "VISO Viden Vejle". Et samarbejde, som sender kommunen op i superligaen inden for specialrådgivning og kommer såvel borgerne som personalet til gode.

 
 
 
 

Logoet består af tre v’er med reference til navnet VISO Viden Vejle. Desuden symboliserer v’erne også boomeranger: At viden kommer tilbage i styrket form til Vejle Kommune.

 
 
 
 

VISO-certificeringen betyder, at konsulenter fra de fire centre er tilknyttet Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation i Socialstyrelsen (VISO). De i alt 10 konsulenter skal bl.a. bistå Vejle Kommune, andre kommuner og borgere med gratis vejledende specialrådgivning og være med til at udvikle og formidle viden på området. For at kunne blive certificeret skal man kunne dokumentere, at man er specialist på sit område.

 

De fire centre, der udgør VISO Viden Vejle, er Udviklingscenter Spurvetoften, et botilbud til voksne med autisme, Bofællesskabet Postens Vej, et botilbud til voksne med forskellige udviklingshandicaps, Bifrost, et botilbud til børn og unge med autisme og udviklingshandicaps - og endelig LæringsCenter Brejning, som er Vejle Kommunes lærings-, kompetence- og videnscenter til egne og andre kommuners medarbejdere.

 

I Vejle Kommune er der stor glæde over certificeringen, som udover at styrke kommunens rådgivning yderligere også giver bedre borgerforløb, da medarbejderne får bedre muligheder for kvalificeret sparring. F.eks. hvis de er kørt fast og mangler hjælp til at se nye muligheder i en kompleks sag.

- At få certificeringen vidner om, at vi er med helt i front på det specialiserede område, siger Mette Guldbrand, der både er centerleder i Udviklingscenter Spurvetoften og står i spidsen for VISO Viden Vejle, og fortsætter: - Med certificeringen får vi også direkte adgang til den nyeste viden og forskning, da VISO-konsulenterne fra de fire centre kommer til at sidde med i nationale netværk, hvor de deler viden. Og den viden bringer de så med tilbage til Vejle.

 

Udviklingscenter Spurvetoften har i mange år været VISO-certificeret, men indgår nu i et samarbejde med tre andre centre. Dette samarbejde ser Mette Guldbrand et stort potentiale i:

 

- Hvis du fx har et handicap eller en psykisk lidelse, og du får et tilbud fra kommunen, bliver de ændret, når du fylder 18 år. Hvis du fx bor i botilbud, skal du flytte fra et børne- til et voksenbotilbud med nye fysiske rammer, nyt personale, og hvad sådan en flytning ellers medfører af forandringer. VISO Viden Vejle vil bl.a. være med til at sikre en bedre overgang, da VISO-specialisterne repræsenterer både børne- og voksenområdet, og de kan rådgive og give sparring på tværs.

 

Såvel borgere, pårørende som personale kan ønske at få VISO-rådgivning. De skal blot henvende sig til Socialstyrelsen, som formidler kontakten til de lokale VISO-specialister.

 

------------
 

Om VISO-rådgivning

Rådgivningen kan omfatte specialiseret rådgivning om fx målgrupper, faglige metoder og redskaber, kompensations- og støttemuligheder, processer i komplekse sager mv. Et rådgivningsforløb kan også indeholde en udredning af en borgers funktionsnedsættelse, hvis der ikke er et tilstrækkeligt grundlag at rådgive ud fra.

--------------
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Centerleder Mette Grundbrand, tlf. 23 48 79 16.