15 initiativer skal sikre en bedre ældrepleje

 
 
 
 

I budgetforliget 2022-2025 er ældreplejen et prioriteret indsatsområde, og politikerne har godkendt 15 initiativer, der skal sikre et veldrevent seniorområde i fremtiden, bl.a. flere ledere, brugerstyrelser på plejecentre og en øget decentralisering.

 
 
 
 
AML.jpg

Anne Mette Lund, velfærdsdirektør i Vejle Kommune.

 
 
 
 

Alle byrådets partier har skrevet under på det budgetforlig for 2022-2025, som har et særligt fokus på at prioritere seniorområdet, der har været udfordret med et stigende antal ældre, men også af ændrede vilkår, efterspørgsel og rekrutteringsudfordringer. Partierne har desuden lavet en delaftale med konkrete handlinger for seniorområdet, som skal skabe tillid, tryghed og velfærd for de ældre.

 

Det glæder velfærdsdirektør Anne Mette Lund, at hun har fået politisk opbakning og økonomiske midler til at omsætte handleplanen, som består af 15 initiativer:

 

- Økonomiudvalget og Seniorudvalgets analyser af seniorområdet i foråret 2021 viste en generel tilfredshed med ældreplejen. Men de kom også med bud på, hvordan vi kan højne kvaliteten. Disse anbefalinger har resulteret i 15 initiativer, som sætter borgere og pårørende i fremtidens seniorområde helt i centrum. Samtidig skal de være med til at sikre, at området kendetegnes ved at være et godt sted at arbejde med et godt arbejdsmiljø, god kultur og faglig stolthed, siger Anne Mette Lund.

 

Hun er glad for den høje brugertilfredshed: - Vi ligger over sammenligningskommunerne i tilfredshed. Det skyldes ikke mindst medarbejderne, der leverer en flot indsats under til tider besværlige forhold med corona og personalemangel, Men ja, vi får klager, men relativ få i forhold til antallet af besøg. Sidste år modtog vi cirka 60 klager, og vi har 100.000 besøg om ugen. Og ja, vi laver fejl, men vi forsøger hele tiden at lære, og jeg vil gerne opfordre borgerne til at kontakte mig eller det politiske niveau, hvis de er utilfredse, så vil vi gøre vores yderste for at løse problemerne. Derfor har vi også valgt at følge rapporternes anbefalinger, så vi får et så godt og veldrevent seniorområdet som overhovedet muligt - til gavn for både borgere og medarbejdere.

 

Om de 15 initiativer
Bedre dialog med borgere, pårørende og medarbejdere er derfor i højsædet i velfærdsdirektørens plan, og løsningerne skal i langt højere grad findes i fællesskab gennem dialog.

Det skal bl.a. ske ved at indføre brugerbestyrelser på plejecentrene, et indgående arbejde med kultur og læring på tværs af området, en forbedret og mere finmasket MED-struktur, forsøg med decentralisering og teamopdeling i hjemmeplejen - og en systematisk læring fra klager.

Dette sikres også ved prioritering af den nære ledelse af medarbejderne, at der tilføres flere midler til det demografiske pres på det sygeplejefaglige personale og en genopretning af det sygeplejefaglige område.

 

Hvis ambitionerne for seniorområdet skal nås, skal der ske ændringer i forhold til ledelsen af området. Fremtidens ledelse skal være mindre hierarkisk og mere tværgående og teamorienteret. Og helt afgørende skal der skabes rammer for en nær og synlig ledelse tæt på drift, medarbejdere, borger og pårørende. Konkret skal topledelsen reduceres fra 5 til 4 på seniorområdet over de kommende år. Det skal ske gennem en omorganisering i topledelsen, blandt ved at ansætte to seniorchefer og 14 nye ledere, så ledelsesspændet reduceres til ca. 30 medarbejdere. Der afsættes 6,4 mio. kr. til nye ansættelser.

 

Herudover er der enighed om at imødegå det demografiske pres på det sygeplejefaglige område. Derfor afsættes der 7 mio. kr. årligt fra 2022. Derudover tilføres 0,4 mio. kr. årligt til faste læger, som tidligere har været et puljebaseret projekt. Endelig afsættes 0,5 mio. kr. årligt i 2022-2025 til understøttelse af forsøg med fællesspisning for at styrke trivsel og sundhed for ældre.


Penge til rekruttering

Økonomiudvalget bevilligede den 30. august 3,6 mio. kr. til en pulje til en særlig indsats for rekruttering og fastholdelse, især med fokus på sygeplejersker, SOSU-assistenter og socialpædagoger.

 

- Vi har store udfordringer med at rekruttere personale til hele seniorområdet, men vi mærker det også på handicap- og psykiatriområdet. Derfor er jeg glad for, at politikerne anerkender udfordringen og har afsæt penge, så vi kan gøre en særlig indsats for at tiltrække og fastholde medarbejdere, siger Anne Mette Lund, der samtidig sender roser af sted til det nuværende personale, som gør en kæmpe indsats i en svær tid rent rekrutteringsmæssigt.

 

Læs budgetforlig -  Vejle Kommune 2022-2025

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund, telefon 76 81 60 00.