Ny indsats skal forhindre flere børn i mistrivsel

 
 
 
 

Tre institutioner i Vejle Kommune har været med i et projekt, der skal være med til at sikre, at færre børn kommer i mistrivsel.

 
 
 
 
Drenge leger.jpg
 
 
 
 

I de sidste fire år har tre institutioner i Vejle Kommune været med i projektet 'helhedsorienteret familie- og dagtilbud'. Det betyder blandt andet, at der er fast tilknyttet socialfaglig rådgiver og sundhedsplejerske alle tre steder med ugentlig 'Åben Dør-funktion' til familier samt faglig sparring til pædagogisk personale.
Projektet udsprang af et ønske om at tilbyde familier og børn hurtig hjælp og støtte, når daginstitutionen bliver opmærksom på et barn i begyndende mistrivsel og/eller omsorgssvigt. Udover en tidlig forebyggende indsats har ønsket også været at opbygge forældrekompetencerne.

 

Tættere bro med familierne

 

En af institutionerne i projektet er Grønnedalen. De har været med fra begyndelsen af projektet og ser store fordele ved de nye tiltag.
- Det er et projekt, hvor vi ikke kun udelukkende ser på barnet, men vi har udvidet det til at se rundt om barnet og se ind i familierne for at se på, hvilken trivsel vi kan skabe ved at gå ud og se på hele barnets liv, siger Louise Bjerremann Stjernholm, pædagog i Grønnedalen. Hendes kollega, Anne-Mette Green Olsen, er enig og tilføjer:
- Vi skaber en tættere bro med familierne. Vi har også fået flere samarbejdspartnere tæt på: Sundhedsplejersker, socialfaglig rådgiver til åben dør og familieterapeuter i huset. Det giver bare en større helhed, som forældrene også kan mærke. Hjælpen er blevet meget mere tilgængelig nu. Hvis man har nogle spørgsmål - store som små - så kan man komme ned, når der er 'Åben Dør' og få hjælp, siger hun.

 

Det er ikke kun pædagogerne, der er glade for den helhedsorienterede tilgang. De får også rigtig god feedback fra forældrene. En af dem, der har benyttet sig af tilbuddene, er Katja Basini.
- Jeg synes, det er mega fedt. Det har givet mig en masse redskaber til, hvad jeg kan gøre, hvis min datter f.eks. har det svært. Grønnedalen har støttet mig hele vejen, og det har virkelig givet mig rigtig meget, at jeg altid bare har kunnet tage fat i personalet og få hjælp, hvis jeg har haft brug for det, siger hun.

 

Og Katja Basini bakkes op af den pædagogiske leder, Debbie Mathiasen.
- Som dagtilbud har vi en kontinuerlig og daglig kontakt til familierne. Det giver os gode forudsætninger for at vurdere, hvornår der kan være behov for en indsats i familien. Vi oplever, at vi sammen med vores tværfaglige samarbejdspartnere bliver et "sikkerhedsnet" tæt på familien. Vi kan træde til med det samme med den hjælp/rådgivning, den enkelte familie har brug for, og vi kan hurtigt justere på det afhængig af behovet. Vores styrke som dagtilbud er, at vi har kontakt med familien hver dag - vi er der også, når det går godt. Vi kan på den måde være med til at skabe et mere helhedsorienteret billede af familien, siger hun.

 

Mere systematik har hjulpet

 

En af de ting, som Grønnedalen især har gjort brug af, er mere systematik. Institutionen benytter blandt andet TOPI, som står for 'Tidlig opsporing og indsats' og er et værktøj til vurdering af børn og unges trivsel. Børns trivsel kan deles op i tre grupper: Grøn/trivsel, gul/bekymrende og rød/stærkt bekymrende. Grønnedalen bruger TOPI to gange om året og kigger på alle børn. Ved systematisk at kigge på alle børn i institutionen sørger Grønnedalen også for, at de holder de "grønne børn" i grøn.

- Nu har vi brugt TOPI i de sidste fire år - og fortsætter med det - og det har i høj grad kvalificeret vores syn og samarbejde på familierne. Værktøjet gør, at vi kommer hele vejen rundt om alle børn i daginstitutionen to gange om året. Der sikrer vi, at alle børn bliver taget op til dialog, uanset om barnet er i god trivsel eller ikke, siger Birgitte Rasmussen, leder af institutionen.

 

Debbie Mathiasen er også glad for brugen af TOPI, men hun understreger, at det ikke er et fejlfindingsværktøj.
- Det er vigtigt at sige, at TOPI ikke er et redskab til at finde problemer i børnene. Men det er et redskab til at kigge på barnet i den kontekst, barnet er en del af. Topi har kvalificeret den faglige dialog om det enkelte barn samt givet alle indblik i barnets fremadrettede fokuspunkt. Så vi kigger både på, hvad vi kan gøre her for at skabe andre rammer og dynamikker for barnet, og vi kigger på, hvad forældrene skal være opmærksomme på derhjemme, så vi i et samarbejde kan gøre, at barnet har god trivsel, siger hun.

 

Faktisk har brugen af TOPI været en så god oplevelse, at ledelsen vil brede det ud. Institutionen består nemlig af to huse: Grønnedalen og Solsikkegård. Sidstnævnte har ikke været med i projektet, og det har været en god ting. 
- Det har været en stor fordel for os, at vi er to institutioner, men hvor kun den ene har været med i det her projekt. For vi har kunnet sammenligne og se, hvad alt det her samarbejde og helhedsorienteret tilgang gør. Så fremadrettet vil vi anvende TOPI to gange årligt i begge institutioner, fordi vi kan se, at det øger fokus på det enkelte barns trivsel, udvikling og læring, siger Birgitte Rasmussen.

 

Hun fortæller også, at processen med at arbejde helhedsorienteret med indsatser i familien kalder på forskellige ledelsesmæssige greb. Grønnedalen har kontinuerligt fokus på den mentaliserende tilgang i arbejdet med børn og familier. De arbejder målrettet med implementering af faglig feedback på både team og personalemøder. Derudover har både Grønnedalen og Solsikkegård også en ekstern supervisor tilknyttet, ligesom der også er skabt rum for forskellige sparringsfora.

 

Mere tillid og samarbejde

 

Alle de forskellige tiltag fører til, at der bliver grebet tidligere ind, så der er større chance for, at børn ikke ryger i mistrivsel. Men selvom der er kommet nogle nye værktøjer, kan institutionen ikke gøre det alene. Det afhænger i høj grad af familien selv. Og her spiller tilliden og samarbejdet i den grad ind.
- Samarbejdet med forældrene er essentielt i det her. For vi kan sagtens skabe rammer og god trivsel for et barn her i institutionen, men hvis det bliver gjort stik modsat i hjemmet, er det ikke en god forudsætning for barnet. Der er selvfølgelig forskel på at gå i institution og være derhjemme, men vi skal sørge for, at forskellen ikke er alt for stor. Og det kan vi ved at skabe den her helhed og snakke med forældrene og tage udgangspunkt i deres hverdag, siger pædagog Louise Bjerremann Stjernholm. Hun siger desuden, at opstartssamtalerne er utrolig vigtige, for allerede her møder forældrene de forskellige parter, og det har medført, at den første "barriere" er nedbrudt. Før var forældre mindre tilbøjelige til at gå til andre end pædagogerne med deres problemer. Men det er anderledes nu.
- Det hele har givet en masse indsigt, og jeg har fundet ud af, hvorfor min datter har reageret, som hun har på forskellige ting. Det har givet mig noget at arbejde med, så jeg også kan hjælpe hende derhjemme, så hun trives bedre. Så det har været en kæmpe hjælp med ting som 'åben dør' og bare kommunikation generelt, siger Katja Basini og slutter med at fortælle, at hun slet ikke ved, hvordan det ville være gået med hendes datters trivsel, hvis hun ikke havde haft de muligheder, hun har haft hos Grønnedalen.

 

Fakta om projekt 'Helhedsorienterede Familie- og Dagtilbud'

 • Projektet er støttet af midler fra Socialstyrelsens pulje "Målrettede sociale indsatser i daginstitutioner". Vejle Kommune blev tildelt 6,4 mio. kr. til projektperioden 01-10-2018 til 30-09-2022.
   
 • Dagtilbuddene, Grønnedalen, Bullerbo og Galaksen, der alle er kendetegnet ved en stor gruppe af familier og børn i udsatte positioner, har deltaget i projektet.
   
 • Der arbejdes målrettet med uddannelse af familieterapeuter, tidlig opsporing, mentalisering, oplevelsesorienteret familieforståelse og andre uddannelsesaktiviteter rettet mod udvidet familiesamarbejde.
   
 • Der er fast tilknyttet socialfaglig rådgiver og sundhedsplejerske alle tre steder med ugentlig Åben Dør funktion til familier, samt faglig sparring til pædagogisk personale. Derudover er der udarbejdet samarbejdsaftaler med Familieafdelingen ved behov for indsatser efter Serviceloven.
   
 • Projektet har vist så gode resultater, at flere af indsatserne fortsætter i de tre dagtilbud. I de kommende år vil Vejle Kommune prøve at udbrede en udvidet udgave af Åben Dør funktionen til flere dagtilbud i kommunen. Til det har Vejle Kommune fået et tilskud fra Socialstyrelsens pulje "Udbredelse af familiehuse til hele landet" på 6.500.000 kr.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Birgitte Rasmussen, institutionsleder Grønnedalen & Solsikkegård - 23 69 02 94, braen@vejle.dk

 

Karin Vikær Hermansen, konsulent for ledelse og specialpædagogik - 51 16 27 17, kaher@vejle.dk