Pressemeddelelse
14. august 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyt tilbud til unge med demensramte forældre

 
 
 
 

Tilbuddet hedder "Tid til at være ung" og er til unge med forældre med demens. De unge får redskaber til at håndtere en hverdag med demens og mulighed for at tale med andre unge, som også har en demensramt mor eller far.

 
 
 
 
 
 
 
 

Som ung kan det være hårdt at have en forælder med demens og opleve et gradvist tab af mor eller far. For mange er det også svært at vide, hvordan man kan kommunikere og være sammen med sin demensramte forælder. Og hvad med vennerne? Hvordan forklarer man lige dem, at mor eller far stiller de samme spørgsmål igen og igen, fordi hun eller han har demens? Derfor har Vejle Kommunes Demensenhed lavet ungegruppen "Tid til at være ung", som er til unge i alderen 13 til 30 år, der har en forælder med demens.

Demens påvirker hele familien
- En alvorlig sygdom som demens påvirker alle i familien - også børnene. I Danmark er der kun få tilbud til børn og unge med en forælder med demens og heller ikke meget viden om, hvordan vi hjælper dem bedst. Derfor er vi glade for at kunne tilbyde dette forløb målrettet unge for dels at støtte dem bedst muligt, dels at få mere viden om målgruppen, siger Birte Schelde, leder af Demensenheden i Vejle Kommune, som i forvejen har tilbud om gruppeforløb for voksne pårørende.

I ungegruppen, som vil bestå af 6-9 unge, får de unge mulighed for at tale om det, de alle har til fælles - nemlig at de er unge og har en forælder med en demenssygdom. De får værktøjer til, hvordan de kan håndtere de bekymringer og følelser, der følger med, og gode råd til at håndtere det voksende ansvar, mange føler. De får viden om demens, og hvordan de kommunikerer og kan være sammen med deres forælder. Vigtigst af alt, får de vejledning i, hvordan de fortsat kan have tid til at være unge. Der er tavshedspligt, og de unge kan være anonyme.

Det er planlagt, at gruppen mødes 10 gange over en periode på 9 måneder. Gruppen ledes af rådgivere med uddannelse og erfaring inden for demens og børn og unge.

Info-møde den 28. august
Der er informationsmøde om tilbuddet mandag den 28. august 2017 kl. 17.30-19.00 på Gulkrogscentret, Gulkrog 11 i Vejle. Det er gratis, og man må gerne tage en ven, en bror eller søster - eller mor og far med. Tilmelding er ikke nødvendigt. På mødet vil en ung, der har en forælder med demens, også fortælle, hvordan han lever med demens tæt inde på livet. Første møde i ungegruppen er mandag den 25. september kl. 15.30-18.00.

 

For at opnå det ønskede antal deltagere til ungegruppen vil Vejle Kommune samarbejde med de omkringliggende kommuner om tilbuddet.

 

 

----------------------------------------

 

FAKTA OM DEMENS:

Demens bliver en mere og mere almindelig sygdom, særligt blandt den ældre del af befolkningen, men også yngre mennesker får en demenssygdom. Risikoen for at få en demenssygdom øges med alderen. Da gennemsnitslevealderen stiger, og antallet af ældre over 65 år også stiger, bliver demens en sygdom, flere og flere stifter bekendtskab med - enten fordi man selv, ens nære eller naboen rammes af demens.


Demens i Vejle

Seniorområdet i Vejle Kommune har i dag kontakt til ca. 1.150 demente borgere, men der er formentlig et langt større antal i Vejle Kommune. På baggrund af tal fra Nationalt Videnscenter for Demens, forventer vi, at der er ca. 1.660 demente borgere i Vejle Kommune. I 2040 kan vi forvente, at antallet af demente er steget til ca. 3.000.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Sofie Stisen, psykolog og underviser, telefon 76 81 66 16, mail: sofnn@vejle.dk
Birte Schelde, demensfaglig leder, telefon 76 81 66 21, mail bisch@vejle.dk