Nyt ældreråd: Ældrerådsvalgets stemmer er talt op

 
 
 
 

Stemmerne til ældrerådsvalget i Vejle Kommune er blevet gjort op. Det blev til 9.457 gyldige stemmer i alt, der afgjorde, hvem der fik de 11 pladser i ældrerådet. De afgivne stemmer svarer til en stemmeprocent på 31,534.

 
 
 
 
 
 
 
 

Der skulle vælges 11 kandidater ved direkte valg. Det betød, at de 11 kandidater, der fik flest stemmer, blev valgt. I alt 21 kandidater var på valg.

 

Medlemmer af ældrerådet pr. 1. januar 2022 opstillet i forhold til antal stemmer:

Morten Spangsberg Kristensen (1.058)

Petra Kjerstine Schjöth Raundahl (1.039)

Anna Marie Bjorholm Dahl (780)

Connie Axel (669)

Dorte Rørbye (575)

Bent Illum Eskesen (557)

Inge Merete Kristiansen (548)

Erik Morten Andersen (540)

Inge Nordheim (474)

Anny Nørgaard Gosvig (389)

Tage Majgaard (389)


De tre suppleanter:
Peter Faurby (340)

Andreas Kærgård (324)

Svend Erik Nielsen (323)

 

Ældrerådsarbejdet

Ældrerådet er kommunens ældrepolitiske råd, som bliver hørt i sager, der vedrører ældre, inden de bliver behandlet i de politiske udvalg eller i byrådet i Vejle Kommune. Ældrerådet kan også på eget initiativ rejse sager.


Medlemmerne af Ældrerådet er uafhængige af partipolitiske, religiøse og organisatoriske interesser, og skal alene vurdere sagerne og rådgive ud fra, hvad der er de ældres ønsker og behov.


Læs mere om stemmefordelingen på www.vejle.dk/ældrerådsvalg
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

For mere information om valget kontakt Dorte Rørbye, formand for valgbestyrelsen, på telefon 22 36 94 48.