Vejle Kommune starter ’Hele familiens dagtilbud’

 
 
 
 

Et nyt tilbud til daginstitutioner i Vejle Kommune skal give forældre én samlet indgang til en vifte af kommunens relevante tilbud.

 
 
 
 

'Hele familiens dagtilbud' er et nyt projekt, som Vejle Kommune har fået støtte til fra Social- og Boligstyrelsen. Projektet går ud på, at der i syv udvalgte daginstitutioner er "åben dør", hvor familierne i området kan få tværfaglig råd, støtte og vejledning fra fagfolk. Tilbuddet skal være lettilgængeligt, og hjælpen skal være der, når behovet opstår hos familierne. Størstedelen af småbørnsforældre har deres børn i et dagtilbud, derfor skal hjælpen være placeret fysisk i daginstitutioner. Det er desuden der, familierne har deres daglige gang.

 

Projektet indebærer bl.a., at forældre og kommende forældre hver uge skal kunne møde en åben dør i institutionen, hvor de kan få råd, støtte og vejledning af en allerede kendt pædagog, den tilknyttede sundhedsplejerske og socialfaglige rådgiver.

 

'Hele familiens dagtilbud' udvider forståelsen af, hvad et dagtilbud kan ved at kompetenceopbygge det pædagogiske personale og integrere Sundhedsplejen og Tværfagligt Center for Børn og Unge fysisk i institutionen. Formålet er, at sårbare kommende forældre og småbørnsfamilier med trivselsproblemer kan få en tidlig og direkte hjælp via daginstitutionens familieindsats "Åben Dør".

Det skal forebygge, at familierne senere vil få brug for en visiteret social indsats efter Serviceloven. Og derfor er det også noget, som formand for Børne- og Familieudvalget, Martin Sikær, ser gode muligheder i.
- Det er rigtig godt, at vi nu kan tilbyde dette tilbud til familier. På den her måde kan vi hjælpe og få sat tidligere ind, hvor det er nødvendigt. Dermed sikrer vi, at færre får brug for hjælp senere hen. Så jeg er glad for, at vi får startet dette projekt, siger han.

 

Den nære hjælp

 

I 'Hele familiens dagtilbud' er der lagt vægt på, at hjælpen kommer ud tæt på familien, så de har lettere adgang til den hjælp, de har behov for. Og lige netop den nære hjælp er en af de ting, som institutionerne sætter stor pris på. Det siger Britta Troelsen, leder af Søndermarkens Børnehus i Give.
- Først og fremmest bliver det rigtig godt, at det bliver så let tilgængeligt for vores forældre. De kan nemt og hurtigt få sparring og gode råd, hvis der er brug for det. Som det er nu, er der forældre, der opgiver at søge hjælpen, hvis de ikke kan få det hos os, så det bliver dejligt at få tæt på. Og så bliver det godt, at der kommer en pædagogfaglig opkvalificering i forhold til forældrearbejdet i institutionen. Det ser jeg kun som en fordel, siger hun.

 

Projektet starter 1. juni 2023 og afsluttes 31. december 2026, og det skal placeres i syv daginstitutioner, som bliver valgt ud fra socioøkonomiske nøgletal og ud fra deres geografiske placering. Projektet koster i alt 6,5 mio. kr., som finansieres af en statslig pulje til "familiehuse".