Vejle Kommunes whistleblowerordning åbner i dag fredag

 
 
 
 

Fredag 17. december får Vejle Kommune en whistleblowerordning. Det betyder, at alle ansatte og samarbejdspartnere anonymt får mulighed for at fortælle om eventuelle alvorlige kritisable forhold i Vejle Kommune.

 
 
 
 
 
 
 
 

Formålet med ordningen er også at opdage fejl og forsømmelser og på den måde højne niveauet i kommunens ydelser.

 

Ordningen gælder for alle ansatte og tidligere ansatte inden for de sidste 5 år. Det gælder både deltids-, og fuldtidsansatte, midlertidigt ansatte, frivillige og både lønnede og ulønnede praktikanter.

Også kommunens faste samarbejdspartnere kan bruge ordningen, f.eks. leverandører og underleverandører.

Samarbejde med PwC
Vejle Kommune har indgået et samarbejde med et eksternt firma, PwC, som leverer en sikker portal på nettet, hvor man kan indberette anonymt. PwC screener alle indberetninger og vurderer, hvem der skal behandle indberetningen hos Vejle Kommune. Det skal være en upartisk og uafhængig person, som ikke er inhabil i sagen.

 

Ny Whistleblowerenhed
Vejle Kommune har samtidig oprettet en såkaldt Whistleblowerenhed, som har ansvaret for at beslutte, om der skal sættes gang i en egentlig undersøgelse af indberetningen, og om en eventuel undersøgelse skal ske internt og/eller med ekstern bistand.

 

Herudover har whistleblowerenheden ansvaret for, at der bliver fulgt omhyggeligt op på alle indberetninger, og at der er retningslinjer for, hvordan de interne undersøgelser skal foregå. Hvert år laves en oversigt over modtagne indberetninger.

 

Whistleblowerenheden består af HR chefen, økonomichefen og en jurist fra enten Børn & Unge eller Velfærdsforvaltningen. Og hvis en af ovenstående er inhabile, er der en plan for, hvem de udskiftes med.

Det kan indberettes til whistleblowerordningen
Indberetninger til whistleblowerordningen kan omfatte viden eller begrundet mistanke om alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold og overtrædelser af EU-retten.


Det kan f.eks. være strafbare forhold, som overtrædelse af tavshedspligten, misbrug af penge, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse mv. Det kan også være grove eller gentagne overtrædelser af love, forvaltningsretlige principper, retningslinjer, grove personkonflikter eller seksuel chikane.

 

Men alle indberetninger til whistleblowerordningen bliver vurderet, og whistlebloweren vil modtage en tilbagemelding på, om indberetningen er omfattet af ordningen.

 

Sig det!
En af de vigtigste værdier i Vejle Kommunes personalepolitik er netop: Sig det! Og kommunen opfordrer da også medarbejderne til først at bruge de sædvanlige kanaler som nærmeste leder eller næste lederlag, samarbejdsudvalg eller deres faglige organisation.

 

Men hvis det ikke er en mulighed, og der er tale om alvorligere forhold, så kan både ansatte og samarbejdspartnere altså fra i dag fredag indberette anonymt til whistleblowerordningen.

 

Whistlebloweren kan foretage indberetning (eller følge op på en indberetning) via følgende web-adresse: whistleblowersoftware.com/secure/VejleKommune

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

HR chef Thrine Nørgaard, tlf. 20 32 76 92