Børn og unge i Vejle har fået deres egen klima-tænketank

 
 
 
 

GreenTeam er navnet på klima-tænketanken, som engagerer børn og unge fra alle skoler i Vejle Kommune. GreenTeam laver bl.a. klimadyst og kommer med gode ideer til politikerne.

 
 
 
 
 
 
 
 

Politikerne i Vejle Kommune vil gerne høre børnene og de unges stemmer i klimadebatten. Derfor inviterede Børne- og Familieudvalget allerede i efteråret elever fra alle Vejles folkeskoler til at deltage i klima-tænketanken GreenTeam. Og det har 40 elever i alderen 10-18 år sagt ja. Alle skoler er repræsenteret, og nu er GreenTeam i fuld gang med arbejdet.


- Der er mange grunde til, at vi gerne vil høre børn og unges stemme i klimadebatten, siger Martin Sikær, formand for Børne- og familieudvalget. Børn og unge har virkelig taget klimaet til sig - og med god grund, da klimadebatten i den grad peger mod fremtiden, som jo tilhører dem. Og så har vi også bare erfaring for, at det giver nye vinkler og ideer, når børn og unge kommer til orde, understreger Martin Sikær.

 

Og børnene og de unge får netop mulighed for at komme med deres gode ideer. GreenTeams opgaver i år er at lave anbefalinger til nye tiltag vedr. bæredygtighed og klima til politikerne i det nye Klima-, Natur- & Miljøudvalg.

Derudover inviterer GreenTeam alle dag- og døgninstitutioner og alle skoler i Vejle Kommune til en stor klimadyst i foråret, hvor det handler om at pitche en god idé inden for temaet: bæredygtighed og klima.

Del af klimahandlingsplan
Klima-tænketanken GreenTeam var et af initiativerne i den klimahandlingsplan, som Børne- & Familieudvalget vedtog i sidste byrådsperiode.

 

Formålet med GreenTeam er at klæde børn og unge på til at deltage aktivt i de politiske beslutningsprocesser, der får betydning for deres fremtid. GreenTeam er med til at sætte fokus på børneperspektivet i handlinger og tiltag inden for bæredygtighed og klima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Martin Sikær, formand for Børne- & Familieudvalget, tlf. tlf. 24 41 51 59

Anna Quyen Minh Claussen, udviklingskonsulent i Børn & Unge, tlf. 92 43 00 36.

 

Der er også mulighed for at få et interview med GreenTeams forperson, Djamal Tepsaeva, og næstforpersoner, Anne Fyhn Thomsen og Anne Drud-Lund.
Interview aftales med Anna Quyen Minh Claussen.