Pressemeddelelse
30. oktober 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyt herberg og værested for socialt udsatte i Vejle Kommune

 
 
 
 

Voksenudvalget i Vejle Kommune har netop besluttet at bruge 3 mio om året til et nyt herberg med tilhørende værested til byens mest udsatte borgere. Kommunen har lavet aftale med Vejle Krisecenter om at løse opgaven.

 
 
 
 
 
 
 
 

I foråret 2018 åbner et nyt herberg og et nyt værested for de allermest udsatte borgere i Vejle.

- Det drejer sig om mennesker, som ofte ikke har et sted at bo, og som kan have store problemer i form af psykisk sygdom, misbrug eller andet, fortæller udvalgsformand Gitte Frederiksen, som glæder sig meget over, at man nu får en langtidsholdbar og stabil herbergsløsning i kommunen.

 

Vejle Krisecenter skal løse opgaven

Siden sommerferien har Voksenudvalget været i gang med at undersøge, hvilken samarbejdspartner man skulle vælge til at løse opgaven, og nu er valget faldet på Vejle Krisecenter. Det er Gitte Frederiksen meget tilfreds med.

 

- Vi har haft en konstruktiv dialog med Krisecentret undervejs, og jeg er helt tryg ved, at de med deres indstilling og erfaring er de rigtige til at løse opgaven. Borgerne fortjener, at der er ro og tryghed omkring herbergssituationen - det er jo de allermest basale behov vi taler om hos disse borgere. Et sted at være, nogen at tale med og et sted at sove.

 

Hos Vejle Krisecenter glæder man sig til at komme i gang med at løse opgaven. Både frivillige og ansatte er blevet orienteret om udvidelsen af aktiviteterne, og leder af Krisecentret Lene Fibæk-Jensen melder, at det blev meget positivt modtaget.

 

- Det giver rigtig god mening for os at påtage os denne opgave. Den passer godt sammen med vores øvrige aktiviteter og vores metoder og menneskesyn i det hele taget. Nu glæder vi os bare til at komme i gang for alvor. Alt det praktiske skal på plads, bl.a. skal vi have fundet det rigtige sted at være, vi skal ansætte personale og finde frivillige og lære dem op i vores måde at arbejde på og meget mere.

 

Herberg

Det er meningen, at det nye herberg og værested åbner i 1. kvartal 2018. Herberget skal have op til 8 overnatningspladser, som byens hjemløse kan benytte, når de ikke har anden mulighed for overnatning. Herberget skal have åbent alle ugens dage hele året, og åbningstiden bliver fra kl. 22 til kl. 8. Der skal være faguddannet personale og til stede i åbningstiden, og tilbuddet skal drives i samarbejde med frivillige. Det er ikke fastlagt endnu, hvor herberget skal være.

 

- Vi er i fuld gang med at undersøge mulighederne og forhåbentlig finder vi meget snart det helt rigtige sted, oplyser Lene Fibæk-Jensen fra Krisecentret.

 

Værested

I tilknytning til herberget åbner et værested, som har åbent fra kl. 16 til 22 alle ugens dage, her skal der også være uddannet personale til stede sammen med de frivillige. Her vil der være mulighed for at spise og desuden mulighed for samvær og samtale med andre brugere, personale og frivillige.

 

- Vi har længe ønsket at lave et helt nyt værestedstilbud til denne gruppe borgere, og nu er det endelig lykkedes at få penge til at føre det ud i livet, udtaler en tilfreds udvalgsformand.

 

Vejle Herberg

Processen med at finde en samarbejdspartner til det nye herberg og værested er foregået med fuld accept og opbakning fra bestyrelsen i Vejle Herberg. Her udtaler bestyrelsesformand Jens Nygaard Olesen, at bestyrelsen ser det som et aktivt tilvalg, da det har været et ønske fra Vejle Herberg, at Vejle kommune overtager driften fremadrettet. Herberget har siden forsommeren gjort opmæksom på, at der er behov for bedre lokaler og en anden ejerkonstruktion.

 

Gitte Frederiksen er glad for herbergets opbakning til beslutningen og takker for det samarbejde, som har været mellem herberget og kommunen og for den store indsats, som de frivillige har ydet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Gitte Frederiksen, formand for Voksenudvalget, Vejle Kommune, tlf. 24 42 86 95

Lene Fibæk-Jensen, leder af Vejle Krisecenter, tlf. 75839333