Pressemeddelelse
24. juni 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu kan du aflevere dine tomme mad- og drikkekartoner på genbrugspladsen

 
 
 
 

Godt nyt til de sorteringsglade borgere i Vejle Kommune. Fra den 26. juni byder Ressourcer & Genbrug velkommen til nye containere til Mad- & Drikkekartoner på kommunens fire genbrugspladser, og med dem har du nu mulighed for at sortere endnu mere ud af restaffaldet og give det videre til genanvendelse.

 
 
 
 
Mad- og drikkekartoner - CityInfo.png
 
 
 
 

I Vejle Kommune er vi allerede verdensmestre i at sortere husholdningsaffaldet og genanvende ressourcerne, og når borgerne i Vejle Kommune bliver spurgt, er der et ønske om og vilje til endnu mere sortering. En opinionsundersøgelse fra 2020 viser, at over 80 % af deltagerne i undersøgelsen går meget op i at sortere affaldet rigtigt, og størstedelen af dem har et stort ønske om at sortere endnu mere. Og nu er det - ud over de 9 fraktioner vi siden 2016 har udsorteret - også muligt at sortere mad- og drikkekartoner fra til genanvendelse.
 

- I Natur- og Miljøudvalget glæder vi os rigtig meget til at give borgerne i Vejle Kommune mulighed for også at sortere mad- og drikkekartoner fra til genanvendelse. Kartonerne fylder godt i beholderen til restaffald, og vi håber selvfølgelig, at rigtig mange vil byde det nye initiativ velkommen og svinge forbi genbrugspladsen - nu også med de tomme mad- og drikkekartoner, siger formand for Natur- & Miljøudvalget Karl Erik Lund.


På kommunens fire genbrugspladser er det muligt for alle fra den 26. juni at hente et piktogram af den nye affaldstype, som måske kan gøre det nemmere at sortere mad- og drikkekartoner fra hjemme i køkkenet.


Fra 9 til 10 fraktioner i 2023

Ifølge den nye affaldsbekendtgørelse skal alle kommuner pr. 1. juni 2021 husstandsindsamle 10 typer affald. I Vejle Kommune indsamler vi allerede 9 affaldstyper og mangler dermed kun Mad- & Drikkekartoner. Sammen med 73 øvrige kommuner har Vejle Kommune fået dispensation til at udsætte opstarten - en mulighed som affaldsbekendtgørelsen åbnede op for.


- Initiativet med de nye containere til Mad- & Drikkekartoner på genbrugspladserne skal ses som optakten til den husstandsindsamling af kartonerne, vi har planlagt skal træde i kraft den 1. januar 2023. Indsamlingen på pladserne kan blandt andet give os viden om, hvor rene kartonerne skal være, hvor meget de fylder, mængder, hvordan vi kommer af med dem, og hvordan de bedst kan genanvendes, fortæller Karl Erik Lund.
 

Så længe behøver borgerne i Vejle Kommune heldigvis ikke at vente med at sortere den sidste fraktion fra til genanvendelse. Fra lørdag den 26. juni er det muligt at aflevere mad- og drikkekartoner på genbrugspladserne i Give, Egtved, Børkop og Vejle.


Find mere info om håndteringen af mad- og drikkekartoner på https://www.vejle.dk/madogdrikkekartoner

 

Fakta

Den nye affaldsbekendtgørelse fra december 2020 udmønter den nationale politiske aftale "Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulære økonomi" indgået den 16. juni 2020.

Affaldsbekendtgørelsen sætter rammerne for, hvordan kommunerne skal sikre husstandsnær affaldsindsamling i 10 fraktioner. I henhold til bekendtgørelsen skal kommunerne indsamle følgende fraktioner pr. 1. juli 2021 - Madaffald, Mad- og Drikkekartoner, Papir, Pap, Metal, Plast, Glas, Restaffald og Farligt Affald. Tekstil er den sidste fraktion, som kommunerne pr. 1. januar 2022 skal håndtere husstandsnært. I forbindelse med det nationale krav til kommunerne om husstandsnær affaldsindsamling i ovenstående 10 fraktioner er der også stillet konkrete anvisninger til hvilke fraktioner, der må blandes.

 

I Vejle Kommune er det fraktionen Mad- & Drikkekartoner, som i dag ikke håndteres særskilt i de nuværende indsamlingsordninger.

 

Vejle Kommune har af Miljøstyrelsen fået dispensation fra implementeringsfristen for indsamling af mad- og drikkekartoner frem til 1. januar 2023. Baggrunden er, at hvis Vejle Kommune skal implementere indsamling af mad- og drikkekartoner i den nuværende aftaleperiode, vil det resultere i en væsentlige økonomisk byrde for Vejle Kommune. Det er derfor økonomisk og praktisk mere hensigtsmæssigt at lave et samlet udbud, når det eksisterende udbud udløber. Det er det hensyn, der er baggrunden for, at Miljøstyrelsen har bevilliget dispensation til Vejle Kommune. De nye indsamlingsaftaler forventes at træde i kraft omkring 1. januar 2023.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Karl Erik Lund, formand for Natur & Miljøudvalget, mail: kaelu@vejle.dk, tlf. 21 54 83 37

Kim Bo Johansen, afdelingsleder i Ressourcer & Genbrug, mail: kiboj@vejle.dk, tlf. 25 19 26 63