Morten Kristensen er ny formand for ældrerådet

 
 
 
 

Morten Kristensen, der efter 36 år valgte at stoppe i Vejle Byråd, fik flest stemmer ved det netop afsluttede ældrerådsvalg, og er nu valgt som formand, mens Anna Marie Bjorholm Dahl er ny næstformand for ældrerådet.

 
 
 
 
MORTEN KRISTENSEN.jpg

Morten Kristensen, ny formand for ældrerådet

 
 
 
 

Efter valget til ældrerådet i december 2021 trådte det nye ældreråd i sidste uge for første gang sammen og i arbejdstøjet - og valgte som noget af det første det nye formandskab.

 

Morten Kristensen blev valgets stemmesluger og kan nu også kalde sig for formand for ældrerådet, mens Anna Marie Bjorholm Dahl blev næstformand. Anna Marie Bjorholm Dahl har siddet i ældrerådet i de sidste fire år.

 

- Anna Marie Bjorholm Dahl har allerede ældrerådsarbejdet under huden og kender også området indefra, da hun er tidligere plejehjemsleder. Og jeg har fra mit politiske arbejde allerede kendskab til de udfordringer, der er på ældreområdet. Samtidig kommer jeg med nye ideer og masser af gåpåmod. Sammen kan vi forhåbentligt bidrage til at lave et konstruktivt arbejde de næste fire år, siger Morten Kristensen.

 

Ældrerådet er sparringspartner for Seniorudvalget og skal høres i spørgsmål, der vedrører kommunens ældre. Samtidig kan rådet også selv bringe emner op, som kan medvirke til at styrke seniorlivet i kommunen.

 

Noget af det, som lægger det nye formandskab på sinde, er derfor at mødes med de mennesker, de repræsenterer, og høre mere om, hvad de er optaget af:

- Vi vil derfor afholde de fleste af vores rådsmøder ude af huset og mødes med lokale organisationer, pensionistforeninger mv, så vi hele tiden har fingeren på pulsen. Vores synspunkter får større vægt, når vi repræsenterer holdninger fra et bredt udsnit af ældre i kommunen, siger Morten Kristensen og påpeger, at det også vil skabe større synlighed på ældrerådets arbejde.

Ældrerådet består desuden af Anny Gosvig, Bent Illum Eskesen, Connie Axel, Dorte Rørbye, Erik M. Andersen, Inge Merete Kristiansen, Inge Nordheim, Petra Raundahl og Tage Majgaard.

Ud over næstformandsposten fortsætter Anna Marie Bjorholm Dahl med at være ældrerådets repræsentant i Kong Gauers Gårds styregruppe. Kong Gauers Gård er plejecenter og dagsinstitution under samme tag og åbner i Gauerslund i 2023. Connie Axel og Inge Nordheim er valgt til redaktionsmedlemmer af Velfærdsmagasinet, som er Vejle Kommunes magasin til kommunens førtids- og folkepensionister og udkommer fire gange om året.

 

Læs mere om ældrerådet på www.vejle.dk/aeldreraad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Formand Morten Kristensen, telefon 51 50 81 49
Næstformand Anna Marie Bjorholm Dahl, telefon 21 19 74 39