Vejle Kommune og Region Syddanmark skruer op for samarbejdet om bedre psykiatri

 
 
 
 

Dette sker gennem projektet "Sammen om Psykiatri", der samler alle regionale og kommunale aktører i Vejle rundt om den psykisk sårbare for at sikre en bedre overgang mellem behandling og socialpsykiatri.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mennesker med psykiske lidelser oplever ofte at skulle krydse mellem sektorer: Fra behandlingspsykiatrien til et kommunalt tilbud og tilbage igen. Det kalder på et godt samspil mellem de regionale og kommunale tilbud. Og det skal et nyt tværgående psykiatri-projekt blandt andet finde løsninger på.


Gitte Frederiksen, der er formand for Vejle Kommunes Voksenudvalg, som arbejder med sager vedrørende voksne med særlige behov, bl.a. psykisk sårbare, har store forventninger til samarbejdet:

- Det er vigtigt, at borgeren hele tiden er medinddraget, for at hjælpen kan lykkes. Det kan vi bedst, når alle rundt om bordet kender de aftaler og den plan, der er lagt. På den måde kan borgeren være helt tryg ved, hvem der gør hvad, siger udvalgsformanden.

 

Projektet hedder "Sammen om Psykiatri" og er et samarbejde mellem lokalpsykiatrien i Vejle Kommune og Psykiatrisk Afdeling Vejle. Målgruppen for "Sammen om Psykiatri" er de mest udsatte og syge borgere, der både har sociale problemer og psykisk sygdom tæt inde på livet. Også misbrug, mange genindlæggelser og tvang kan være en del af borgerens hverdag. Det typiske billede er, at 8-15 forskellige professionelle, for eksempel læger, psykiatere, jobkonsulenter, socialrådgiver mv., hjælper borgeren.

 

Projektet består i at samle alle relevante aktører rundt om 10 udvalgte borgere fra målgruppen i Vejle Kommune og psykiatrisk afdeling. Parterne skal så sammen afdække borgernes situation, hvad behovet er, og hvad der fra borgerens perspektiv betyder noget i forhold til at få en bedre og mere stabil tilværelse. På den baggrund afprøves i tæt samarbejde med borgeren fælles løsninger.

 

Alle 10 borgere følges tæt med henblik på at vurdere effekten i forhold til genindlæggelser og tvang mv.


Projektet løber til juni 2022.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Gitte Frederiksen, formand for Voksenudvalget, telefon 24 42 86 95.
Birthe Vorsum, psykiatrichef i Vejle Kommune, telefon 29 67 35 85.