Pressemeddelelse
8. november 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ældrerådsvalgets stemmer er talt op

 
 
 
 

Stemmerne til Ældrerådsvalget i Vejle Kommune er blevet gjort op. Det blev til 10.583 gyldige stemmer i alt, der afgjorde, hvem der fik de 13 pladser i Ældrerådet.

 
 
 
 
 
 
 
 

De afgivne stemmer svarer til en stemmeprocent på 37,9 %. Dermed må man konstatere et fald i forhold til valget i 2013, hvor stemmeprocenten var på 45,7 %. Der skulle vælges 13 kandidater ved direkte valg. Det betød, at de 13 kandidater, der fik flest stemmer, blev valgt.

8.318 havde stemt digitalt, mens 2.265 stemte pr. brev. Der var 236 blanke stemmer og 13 ugyldige stemmer.

Ældrerådets sammensætning pr. 1. januar 2018: (stemmetal i parentes)
Marie Schouenborg (914), Anna Marie Bjorholm Dahl (838), Hans Erik Pedersen (744), Povl Tiedemann (732), Connie Axel (706), Erik Morten Andersen (666), Dorte Rørbye (614), Svend Egon Christensen (607), Bodil Sørensen (527), Inge Nordheim (478), Inge Merete Kristiansen (462), Anne Grethe Lund (431) og Bent Illum Eskesen (380).
 

Suppleanter blev følgende:
Anny Nørgaard Gosvig (316), Iben Bente Jespersen (312), Peter Faurby (250), ?? (236), Dorthe Jørgensen (231), Anne-Birgitte Bruskin (150) og Jens Christian Forman (148).
 

Ældrerådsarbejdet
Ældrerådet er kommunens ældrepolitiske råd, som bliver hørt i sager, der vedrører ældre, inden de bliver behandlet i de politiske udvalg eller i byrådet i Vejle Kommune. Ældrerådet kan også på eget initiativ rejse sager. Medlemmerne af Ældrerådet er uafhængige af partipolitiske, religiøse og organisatoriske interesser, og skal alene vurdere sagerne og rådgive ud fra, hvad der er de ældres ønsker og behov.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Mere information
For mere information om valget kontakt Hans Erik Pedersen, formand for det siddende Ældreråd og valgbestyrelsen, på telefon 41 81 55 00.