Pressemeddelelse
23. oktober 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med en mobil blærescanner bliver de ældre behandlet hurtigere

 
 
 
 

Ældre, der får lagt et kateter for at få tømt blæren, har større risiko for at få en urinvejsinfektion. Derfor har Seniorområdet i Vejle Kommune købt en mobil blærescanner, der skal reducere brugen af kateter.

 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle Kommunes akutsygeplejersker bliver jævnligt kaldt ud til svækkede ældre, der har ondt i maven eller problemer med vandladningen. Ofte er løsningen at lægge et kateter for at undersøge, om det er blæren, som skal tømmes. Da dette kræver, at sygeplejersken kontakter lægen, kan det blive en opgave, der tager tid - og særligt de ældre synes, at tiden bliver lang.

 

Med den nyindkøbte blærescanner kan sygeplejersken nu selv og hurtigt scanne borgerens blære og afdække, om der er urin i blæren, som borgeren ikke ved egen hjælp kan få ud. Dette giver sygeplejersken bedre mulighed for at tale med lægen og evt. aftale, om der skal lægges et kateter.

Karin Østergaard, der er leder af akutsygeplejen i Vejle Kommune, fortæller, at det at lægge et kateter altid er forbundet med en vis risiko for at påføre borgeren en urinvejsinfektion. Det kan være alvorlig, da ældre borgere ofte reagerer kraftigt på en urinvejsinfektion. Selv en mindre infektion kan i værste fald betyde en sygehusindlæggelse hos en i forvejen svækket borger med nedsat immunforsvar.

 

Ved brug af scanneren skal der derimod kun lægges et kateter, hvis der er urin i blæren, og borgeren ikke selv er i stand til at tømme blæren. En blærescanner måler med ultralyd blærens mængde af urin før og efter en vandladning, og sygeplejersken kan kvalificere borgerens problemer præcist og med det samme.

 

Den mobile blærescanner har været i brug i cirka en måned, og den bliver brugt mindst én gang om dagen og har allerede vist sin værdi: - Det vil ikke være tydeligt, om blærescanneren decideret forhindrer indlæggelser, men da den minimerer brugen af kateter, er det vores håb, at den også minimerer antallet af urinvejsinfektioner og dermed indlæggelser, opsummerer Karin Østergaard.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Leder af akutteamet Karin Østergaard, tlf. 76 81 71 46.