Malakitgrønt renses op i Randbøldal

 
 
 
 

De to opstemmede søer i Randbøldal bliver nu renset for malakitgrønt-forurening. Arbejdet med at pumpe det forurenede slam op begynder på mandag og forventes at være afsluttet inden årsskiftet.

 
 
 
 
Randbøldal.jpg
 
 
 
 

På mandag begynder det indledende arbejde med at oprense de to opstemmede søer i Randbøldal, som er forurenet med malakitgrønt.

 

- Vi har ventet længe på det her øjeblik, vi har også haft miljøministeren på besøg for at få hjælp til at finansiere oprensningen. Det kunne vi desværre ikke, så vi har i stedet fundet pengene selv i byrådet og brugt tid på at finde den helt rigtige metode. Nu kan vi endelig se en ende på forureningen til gavn for både miljøet og for dambrugserhvervene i området, siger Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget.

 

Fortidens synder

Forureningen med malakitgrønt stammer fra før 1990, hvor reglerne for stoffer anvendt til fx at farve tekstiler og til at bekæmpe sygdomme i dambrug var mere lempelige. Stoffet, der er mistænkt for at være kræftfremkaldende, optages i både dambrugs- og vildtfisk.

I ådalen har det direkte betydning for to konkrete dambrug, der har fået forbud mod at sælge deres fisk til konsum, fordi EU's grænseværdi for, hvornår fiskene ikke længere må sælges som fødevarer, er overskredet med op til fem gange. Fra 2022 skærper EU kravene til grænseværdien for malakitgrønt.

 

Oprensning slut til nytår

- Vi havde mulighed for at vælge mellem to metoder for oprensning - at grave eller pumpe forureningen op. Begge metoder er stort set lige gode. Men vi har valgt at pumpe slammet op for på den måde at tage hensyn til lokalsamfundet, så de ikke skal belemres med mange lastbiler, forklarer Karl Erik Lund.

 

Pumpen kommer til at blive ført via rør til en afvandingsplads, der ligger ud mod Lihmevej. Slammet opbevares her i nogle særlige tekstilposer, som hedder geotubes. Her skal slammet afvandes indtil foråret, hvorefter det køres væk. Opbevaringen i de særlige poser betyder, at slammet ikke afgiver lugt.

På mandag er der opstartsmøde, hvorefter entreprenørfirmaet Dan Jørgensen A/S går i gang med selve arbejdet. Hvis alt går vel, forventes arbejdet at være færdigt inden årsskiftet.

 

 

FAKTA - Malakitgrønt forurening

  • I september 2016 blev Vejle Kommune bekendt med malakitgrønt forureningen, da hollandske fødevaremyndigheder fandt malakitgrønt over grænseværdier i dambrugsfisk fra Vejle Å.
  • En lille mængde malakitgrønt er løbende afgivet fra de opstemmede søer i Randbøldal.
  • Malakitgrønt optages i både dambrugs- og vildtfisk, og der er blevet målt så høje værdier i dambrugsfisk fra to nedstrøms liggende dambrug, at fisk derfra ikke må omsættes til konsum.
  • Fødevarestyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer dog, at der ikke er nogen sundhedsmæssig risiko ved at spise fisk fra åen eller ved at drikke vand fra Randbøldal Vandværk.
  • Oprensningen af de to søer beløber sig til lige knap 14 mio. kr.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget, tlf. 20 61 54 80

Keld Andersen, afdelingsleder i Vand, tlf. 30 50 53 17