Pressemeddelelse
24. oktober 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle Kommune får nyt tilbud til borgere med knogleskørhed

 
 
 
 

Hvilke former for motion bør jeg lave, når jeg har knogleskørhed? Hvad kan jeg spise for at styrke mine knogler? Det, og meget andet, kan du få svar på, når Vejle Kommunes nye osteoporose-hold starter i november

 
 
 
 

Deltagerne på Vejles nye osteoporoseforløb bliver klædt på med viden af en diætist, en fysioterapeut og en sygeplejerske i Sundhedshus Vejle.

 
 
 
 

Omkring 4600 mennesker i Vejle Kommune har knogleskørhed. Knogleskørhed eller osteoporose, som sygdommen også hedder, giver i sig selv ingen gener. Det er knoglebruddene, som fører til gener. Derfor kan forebyggelse gøre en stor forskel for mennesker med osteoporose.

 

Det er baggrunden for, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har valgt at oprette et nyt tilbud til dem, der bliver ramt af sygdommen. Udvalgets formand, Peder Hummelmose (V), er glad for, at der nu er kommet et særligt tilbud til denne gruppe.

"Knoglebrud kan have både fysiske og psykiske konsekvenser for den enkelte, ligesom det har sundhedsmæssige og samfundsøkonomiske følger, som fx smerter, indlæggelser, sygedage samt merbesøg af hjemmepleje og hos egen læge," forklarer han og fortsætter:

"Når man styrker muskler og led, forebygger man fald. Men mange med osteoporose rører sig mindre, fordi de er bekymret for at gøre noget forkert. Med det nye tilbud kan vi forhåbentlig skabe tryghed ved at komme i gang med at bevæge kroppen. Og jeg har en fornemmelse af, at mange i målgruppen vil være interesseret. I hvert fald har Sundhedsafdelingen haft en del henvendelser fra læger og borgere med osteoporose, der spørger, om vi har et tilbud og har spørgsmål om mad, motion og medicin."
 

 

Målrettede tilbud
Marie Nielsen, der er fysioterapeut på osteoporoseholdet, fortæller, at det er vidt forskelligt, hvordan man oplever osteoporose. Nogle har ingen symptomer. Andre har haft flere knoglebrud, har smerter og sammenfald i rygsøjlen, fordi knoglerne er afkalket. Målgruppen har meget forskellige behov, da osteoporose rammer bredt - lige fra den aktive borger, der fortsat er i arbejde til den ældre borger, der har haft sammenfald i ryggen eller har flere sygdomme i bagagen.

 

"Nogle vil bare gerne klædes på med teknikker og viden om sygdommen. Andre har brug for mere viden, fx om hjælpemidler i hverdagen. Derfor har vi også to tilbud: Temamøder til borgere, der har fået konstateret osteoporose, men ikke har haft sammenfald og et længere forløb til borgere, hvor kroppens evne til at fungere er nedsat på grund af osteoporose", forklarer Marie Nielsen.

Ud over Marie Nielsen, der er fysioterapeut, underviser en sygeplejerske, en ergoterapeut og en diætist også på holdene, der mødes i Sundhedshus Vejle. Du skal have en henvisning fra din læge for at komme på kurset. 

 

Fakta om knogleskørhed

  • Knogler har godt af at blive belastet, og kroppen godt af at blive brugt - også når du har knogleskørhed. Så længe der ikke har været sammenfald i ryggen, kan du træne alt det, du vil, men gerne varieret. Har du smerter handler det om at finde øvelser, der passer til dig. Det kan du få hjælp til af en fysioterapeut på osteoporoseholdet.
  • Sygdommen behandles med medicin, der kan forsinke udviklingen. Patienter bliver også anbefalet dagligt tilskud af kalk og D-vitamin og motion, der også kan forebygge. Medicin er også et af emnerne på osteoporoseholdet.
  • WHO definerer knogleskørhed som: "En sygdom karakteriseret ved lav knoglemasse og forringet mikroarkitektur af knoglevævet, som medfører øget skørhed og som følge heraf øget risiko for knoglebrud".
  • Hos kvinder er forekomsten betydelig fra 55-årsalderen og især høj blandt de 65+ årige.
  • Blandt mænd ses en væsentlig stigning i osteoporose fra 65-årsalderen.

 

Kilde: Sundhedsstyrelsen og sundhed.dk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Peder Hummelmose (V)
Formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i Vejle Kommune
mobil 40 21 02 86
PEHUM@vejle.dk

 

Marie Nielsen, fysioterapeut på osteoporoseholdet
mobil 61134185,
marns@vejle.dk
(Marie har undervisning, men kan kontaktes d. 24.10 fra kl. 10-12, og d. 25.10 fra kl.  8-9.

Birthe Pors, leder af afdelingen Sundhedskurser i Vejle Kommune
mobil 2497 6696
bipor@vejle.dk