Pressemeddelelse
10. september 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budgetforlig i Vejle har fokus på det gode børneliv

 
 
 
 

Alle partier i Vejle Byråd står bag budgetforliget for 2021-2024. 

 
 
 
 

Samtlige partier i Vejle Byråd blev torsdag aften enige om et budgetforlig for de kommende fire år. 

 

Budgetforliget med titlen "Bæredygtig vækst" har fokus på at holde hånden under de familier og udsatte borgere, som oplever at have det vanskeligt i livet. Der er også fokus på, at Vejle Kommune fortsat skal være en markant vækstkommune, hvor flere bosætter sig og virksomheder prioriterer at være. Derfor er der sat penge af til bæredygtig udvikling af kommunen. 

 

Borgmester Jens Ejner Christensen var meget tilfreds, da han sammen med forligskredsen kunne præsentere årets budgetforlig, som ifølge borgmesteren blev forhandlet på plads i en god og konstruktiv tone: 

 

- Jeg er meget glad for, at alle byrådets partier igen i år støtter op om årets budgetaftale, der især sætter fokus på det gode børneliv. Med året budgetforlig sikrer vi ro og balance på det vigtige børne- og familieområde, mens vi holder fast i en ansvarlig økonomisk politik, der skaber gode rammer for vækst og udvikling i hele kommunen, siger Vejles borgmester, Jens Ejner Christensen. 

 

39 mio. kr. til børneområdet 
Flere børn og unge har det svært og har brug for forskellig former for hjælp og støtte. Forligspartierne bekymrer sig om denne udvikling, der på sigt kan komme til at presse skoler og daginstitutions-området. Børnetallet stiger også, og derfor tilføres Børne- og Familieudvalget samlet 39 mio. kr. årligt fra 2021.  

 

Derudover investeres der 2,3 mio. kr. årligt i flere sagsbehandlere, der skal sikre, at der er ressourcer til at tage hånd om de udsatte børn og unge.  

 

For at udvide antallet af daginstitutionspladser i Grejs afsættes der 6 mio. kr. 

 

Fokus på ældre og psykiatrien 
Der bliver i disse år flere og flere ældre. Derfor får Ældreområdet årligt 5 mio. kr. for bedre at kunne følge med denne udvikling. I 2024 investeres der 5 mio. kr. i indretning af demensvenlige plejeboliger. 

 

Voksenområdet får i dette budgetforlig 9 mio. kr. årligt, der især skal gå til særlige psykiatripladser og pladser på Kofoedsminde. Der afsættes 5 mio. kr. i 2021 til velfærdsteknologiske løsninger på voksen- senior og sundhedsområdet.  

 

Der afsættes også en halv million kroner til en veterankoordinator under Arbejdsmarkedsudvalget. Nogle veteraner har komplekse problemer og har behov for en tryg adgang til kommunens tilbud. 

 

Bibliotek og nye idrætsanlæg 
Fritidslivet er vigtigt for det gode liv, og der er ønsker om nye idrætshaller flere steder i kommunen. Derfor er der afsat 25 mio. kr. til nyt idrætsanlæg i Give i 2021. Der er også 11 mio. kr. til "upcycling" af en hal fra Affald-Genbrug til en badmintonhal i 2023, og 25 mio. kr. i 2023 til en ny hal på Søndermarken. Forligspartierne vil også se nærmere på projektet ved Hældagerhallen frem mod næste års budget.  

 

Og så skal der afsættes 50 mio. kr. i 2024 til yderligere medfinansiering af et bibliotek.  

 

Der afsættes også 1,5 mio. kr. i 2021 som anlægstilskud til Sportsfiskerforeningen Knabberup, ligesom der også afsættes én million til renovering af spejderhuset i Ekkodalen. Derudover afsættes der 1 mio. kr. til diverse kultur- og idrætsinitiativer. 

 

Bæredygtig vækst, erhverv og udvikling 
Vejle Kommune har en vilje til at være en grøn foregangskommune. Derfor afsætter forligspartierne 15 mio. kr. i 2021 til en grøn pulje. Der afsættes 11 mio. kr. til at rense Vejle Å for malakitgrønt. De bløde trafikanter skal også have gode forhold på kommunens veje og stier. Derfor afsættes der 6 mio. kr. i 2021 til mere sikre skoleveje. 

 

Forligskredsen er også optagede af at udvikle plangrundlaget for nye selvforsynende og bæredygtige boformer med udgangspunkt i konceptet Tinyhouses og lignende Off-Grid byggeri. Ambitionen er op til 50 boligenheder. 

 

Der er også afsat 2 mio. kr. til anlægsprojekter under Udvalget for Lokalsamfund og Næredemokrati. 

 

Vejle har oplevet en kraftig vækst, og det kan også ses i antallet af bl.a. byggesager. Derfor neutraliseres den planlagte besparelse på administrationen i Teknik & Miljø.

 

Derudover tilføres der penge til byggesagsbehandling og styrket erhvervsservice, og prisen på at få behandlet en byggesag sænkes.

 

Læs hele budgetforliget her:

 

Vedhæftede filer

Budgetforlig 2021-2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Jens Ejner Christensen, borgmester, tlf. 20 16 32 14 

 

Christoffer Aagaard Melson, Venstre, mobil 61 62 33 03 

 

Martin Sikær, Socialdemokratiet, mobil 24 41 51 59 

 

Kenneth Fredslund, Dansk Folkeparti, mobil 28 72 62 39 

 

Lone Myrhøj, Socialistisk Folkeparti, mobil 23 30 81 80 

 

Dan Arnløv Jørgensen, 1. viceborgmester, De Konservative, mobil 25 47 35 35 

 

Torben Elsig-Pedersen, Radikale Venstre, mobil 40 94 57 40 

 

Anja Daugaard, Liberal Alliance, mobil 21 49 24 96 

 

Kim Hesel, Uden for partierne, mobil 40 42 01 23