Pressemeddelelse
27. marts 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingen afbrænding

 
 
 
 

Trekantområdets Brandvæsen er opmærksom på, at adgangen til genbrugspladserne i denne tid er begrænset for at mindske smittespredningen af  Coronavirus.

Vi er derfor nødt til at gøre opmærksom på, at al form for afbrænding hos private er ulovligt. 
Da der samtidig er ved at være tørt ude i naturen, er risikoen for naturbrande relativ høj.

 
 
 
 
 
 
 
 

Det kan samtidig udfordre os som brandvæsen, da alle former for udrykning medfører en risiko for smittefare for vore brandfolk.


I nogle af TrekantBrands samarbejdskommuner er der, i perioden 1. december til 1. marts, givet tilladelse til (via regulativ), at der kan afbrændes mindre mængder af haveaffald, hvis man bor i landzone.
Da vi er ude over denne periode, er det ikke relevant på nuværende tidspunkt.

Landbruget og skovbruget kan efter bestemte regler og under visse omstændigheder lovligt foretage afbrændinger.

Der er også mulighed for, at der i nogle tilfælde og efter aftale, kan foretages visse former for afbrænding i forbindelse med naturpleje.

Hvis man er i tvivl om ovennævnte regler, skal man kontakte miljømyndigheden i den kommune, man bor i, da afbrændingsreglerne er fastlagt ud fra miljølovgivningen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Trekantområdets Brandvæsen
Norgesvej 1, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 08 00