Pressemeddelelse
24. oktober 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grønt område i Egtved Ådal indvies

 
 
 
 

Det grønne område rundt om regnvandsbassinet syd for Dalgade i Egtved er klar til indvielse. Det sker fredag 10. november

 
 
 
 
 
 
 
 

De første ideer til et grønt område med mulighed for friluftsliv og aktiviteter kom frem på et borgermøde i efteråret 2013. Det var i forbindelse med, at Vejle Kommune skulle i gang med en områdefornyelse af Egtved bymidte.

 

Meget vand er løbet i Egtved Å siden da. Og nu er åen blevet en del af et rekreativt område midt i byen med søer, bålhytte, motionsredskaber og lege- og pjaske-område. Det grønne område bliver samtidig en ny stiforbindelse mellem bykernen og den sydlige bydel.

 

Området indvies fredag 10. november kl. 15, hvor alle er velkomne.

 

Formand for Egtved Udviklingsråd Inger Pabst ser frem til at få området indviet:

 

- Jeg håber virkelig, at området vil blive brugt af rigtigt mange. Der har været fokus på at skabe et grønt område tæt på den gamle bykerne, så de, der bor i den del af byen, får adgang til naturen hel tæt på. Vi håber også at spejderne vil gøre brug af området. Området indeholder faciliteter, der opfordrer de besøgende til at bruge deres krop, så vi håber at området også tiltrækker dem, der gerne vil dyrke motion udendørs. Derudover håber vi selvfølgelig, at skolen, børnehaverne og dagplejerne vil benytte området, påpeger Inger Pabst.

 

Formand for Teknisk Udvalg Peder Hummelmose glæder sig over at et godt samarbejde mellem Teknik & Miljø, Vejle Spildevand A/S og Egtved Udviklingsråd:

 

- Det er samarbejdet, der har gjort det muligt at udnytte et teknisk anlæg til et indbydende, rekreativt område. Området er med til at gøre Egtved mere attraktiv for tilflyttere og turister, men først og fremmest er det et område, der giver egtvedborgerne mulighed for endnu mere fællesskab. Egtved har et stærkt foreningsliv og nogle beboere, der er glade for deres by. Det vil området her være med til at styrke, pointerer udvalgsformanden.

 

Snoreklip og pølser
Udvalgsformand Peder Hummelmose og formand for udviklingsrådet Inger Pabst klipper den røde snor. Derefter kan man riste pølser på bålet og få mulighed for at prøve områdets faciliteter og stier.

Der er adgang til området fra Dalgade 19 og parkeringsmulighed overfor.

 

Hvad skal barnet hedde?
Det grønne område har ikke noget navn. Det rummede tidligere et gartneri, og nogle kender det derfor som Gartnerigrunden. Men der er ingen spor af gartneriet tilbage, så udviklingsrådet vil gerne give området et nyt navn.

 

Derfor lancerer kommunen og udviklingsrådet en konkurrence om et nyt navn for området. Konkurrencen bliver skudt i gang ved indvielsen.

 

FAKTA
Områdets store sø fungerer som et regnvandsbassin, der med tiden skal opsamle regnvand fra store del af Egtved, inden det ledes ud i Egtved Å. Bassinet er udformet i samarbejde med Vejle Kommune, så det er blevet til en sø med flade brinker og naturlige former.

 

Søen er en del af regnvandshåndteringen i Egtved og er dermed betalt af grundejerne, mens de rekreative elementer er en del af områdefornyelsen. Det betyder, at Vejle Kommune har betalt to tredjedele af udgiften, mens staten har betalt en tredjedel. Omlægningen af det nye, grønne område har i alt kostet ca. 2,8 mio. kroner.

 

 

 

 

 

.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Formand for Teknisk Udvalg Peder Hummelmose, tlf.: 40 21 02 86; e-mail: pehum@vejle.dk 
Formand for Egtved Udviklingsråd Inger Pabst, tlf.: 21 14 77 33; e-mail: ip-ct@tdcadsl.dk 
Projektleder Søren Nellemann, Teknik & Miljø, tlf.: 76 81 22 47; e-mail: sorne@vejle.dk