Pressemeddelelse
27. oktober 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktør i Trekantområdets Brandvæsen fratræder

 
 
 
 

Beredskabsdirektør Lars Nordahl Lemvigh har opsagt sin stilling ved Trekantområdets Brandvæsen. Det medfører, at han fratræder den 30. november 2017.

 
 
 
 
 
 
 
 

Lars Nordahl Lemvighs tiltrædelse i andet job offentliggøres på et senere tidspunkt.


Beredskabskommissionen skal tage stilling til, om der skal ske en konstituering som Beredskabsdirektør for Trekantområdets Brandvæsen fra den 1. december 2017. Samtidig hermed igangsættes en rekrutteringsproces for ansættelsen af en ny beredskabsdirektør.

Det er Beredskabskommissionen der ansætter en ny direktør, og der vil blive nedsat et ansættelses­udvalg med deltagelse af ledelses- og medarbejderrepræsentanter.

 

- Det vigtige arbejde med udvikling og forandring af Trekantområdets Brandvæsen, der er igangsat, fortsætter som hidtil. Det betyder, at den igangværende strategiproces med medarbejderinvolvering i analyseteams med videre fortsætter uændret.

Ligeledes fortsætter arbejdet med den risikobaserede dimensionering i forhold til den allerede aftalte og igangsatte proces, siger Borgmester i Billund Kommune, Ib Kristensen, der er formand for Beredskabs­kommissionen i Trekantområdets Brandvæsen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Kontaktperson er Beredskabskommissionens formand borgmester Ib Kristensen, Billund Kommune på mobil 40 54 80 90.